S.S.S.

-A +A
 • Elektronik başvurumu tamamladıktan sonra basılı olarak göndermem gereken herhangi bir belge var mı?

Hayır, başvurular e-imza ile alındığından basılı olarak göndermeniz gereken herhangi bir belge bulunmamaktadır.

 • Daha önce sunduğum 3501 projesi bilimsel değerlendirmeye alınmadan iade edildi/bilimsel değerlendirme sonucu desteklenmedi, aynı proje önerisi ile yeniden başvuru yapabilir miyim?

İade yazısında/bilimsel değerlendirme raporunda belirtilen revizyonları yaparak aynı proje önerisi (Özel Ret durumundaki projeler hariç) ile yeniden başvuru yapabilirsiniz.

 • Bütçe kalemleri için herhangi bir üst limit bulunmakta mıdır? Talep edeceğim toplam destek miktarının en fazla ne kadarını burs/hizmet alımı/makine-teçhizat/sarf malzemesi/seyahat için ayırabilirim?

Talep edilen toplam tutarın bütçe kalemleri arasında dengeli dağılımının gözetilmesi gerekmekle birlikte, bütçe kalemleri için (varsa) üst limitler başvuru formunun eki olan “Bütçe ve Gerekçesi” formunda yer alan tabloların altında belirtilmektedir.)

 • Proje Başvuru Sisteminde proje ekibine araştırmacı eklerken istenen katkı oranı ve hak sahipliği türü ile “Fikri Mülkiyet Hak Sahipliği”nde bahsi geçen hak sahipliği durumu ve oranı aynı şeyler mi? Bu ifadeler arasında ne fark var?

Projeye katkı oranı araştırmacının iş paketlerinin ne kadarına katkı sağlayacağına ilişkin bilgidir. Bir araştırmacının iş paketlerine katkısı en az %10 en fazla %50 olabilir. Araştırmacıların katkı oranları toplamı %100’ü geçemez. PBS’ye girilen hak sahipliği durumu ise proje ekibinin projenin başvuru formu üzerindeki hak sahipliğini ifade eder. Proje öneri formunun içeriğinin fikri hak sahipliğini ifade eden Hak sahipliği Beyan sayfası başvuru adımlarını tamamlayıp başvurunuzu onayladığınızda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmakta ve e-imza ile imzalayacağınız dosyalar arasına eklenmektedir. Fikri Mülkiyet Hak Sahipliği Protokolü ise projeden çıkması muhtemel fikri ürünlerin hak sahipliği için düzenlenmektedir. Mevzuat gereği proje çıktıları üzerinde hem proje ekibinin hem de projenin yürütüleceği kuruluşun hak sahipliği olabilmektedir. Bu hak sahipliğinin durumuna ve oranlarına ise bu protokolle (yürütücü kuruluş ile görüşerek) karar vermeniz beklenmektedir.

 • Bir projede en fazla kaç araştırmacı yer alabilir?

Bir araştırmacının iş paketlerine katkısı en az %10 olabileceğinden ve araştırmacıların katkı oranlarının toplamı %100’ü geçemeyeceğinden dolayı en fazla 10 araştırmacı yer alabilir. 

 • Bir projede en fazla kaç danışman yer alabilir?

Bir projede görev alacak danışman sayısı o projedeki özel uzmanlık gerektiren konu sayısı ile sınırlıdır.

 • Şu an öneri aşamasında olan (taslak, onaylı, e-imza süreci tamamlanmış) ve/veya değerlendirme süreci devam eden projelerim de başvuru limitleri içerisinde kabul edilmekte midir?

Evet, söz konusu projeler de başvuru limitleri içerisinde kabul edilmektedir.

 • Sonuç raporu sunulmuş ancak durumu henüz sonuçlandı olarak değişmemiş projelerim de başvuru limitleri içerisinde kabul edilmekte midir?

Hayır, söz konusu projeler limitler dışında tutulmaktadır.

 • PBS’de “Başvurularım” menüsünde projem aktif başvurular başlığı altında iken şimdi “Geçmiş Başvurular” altında görülmektedir. Bunun anlamı nedir? 

Aktif projeler bölümünde henüz son başvuru tarihi geçmemiş ve üzerinde değişiklik yapabileceğiniz projeler listelenmektedir. İlgili dönemin başvuru süresi sona erdiğinde projelere müdahale edilememesi için projeler "Önceki Başvuruların" bölümüne aktarılmaktadır.

 • Öneri durumundaki projemin durumunu nereden takip edebilirim?

PBS’de yer alan ARDEB Proje Görevlerim menüsünden projenizin durumunu takip edebilirsiniz. Ayrıca, Projenizin durumuna ilişkin olumlu veya olumsuz tüm değişiklikler (iade, destek kararı, ret kararı) tarafınıza e-posta ile iletilmektedir.

 • Projeme yurt dışı araştırmacı/danışman eklemek istiyorum ancak PBS’de Ek Dosyalar adımında bu kişiler için talep edilen belgeleri ekleyebileceğim bir alan bulunmamaktadır?

Yurt dışı araştırmacıya ilişkin uzman bilgi formu ile katılım mektubu başvuru ekranında yer alan “Proje Ekibi” adımından söz konusu kişiyi eklediğinizde sistem tarafından oluşturulmaktadır ve ek bir doküman yüklemeniz gerekmemektedir. Ayrıca, sistem üzerinden yurt dışı araştırmacıya e-posta ile bir link gönderilerek kişinin katılım mektubunu onaylaması beklenmektedir. Yurt dışı araştırmacı/danışmana ilişkin özgeçmişler ise ARBİS’te yer alana bilgiler doğrultusunda sistem tarafından oluşturulmakta olup, ilgili kişiler “Proje Ekibi”ne eklendikten sonra “Ek Dosyalar” adımında arzu edilmesi halinde bu kişilerin detaylı özgeçmişlerinin yüklenebileceği bir alan da açılmaktadır.

 • 3501 programı kapsamında yapmayı planladığımız proje başvurusu için http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr adresinden başvuru formuna ulaşamadık. Daha önceki dönemlerde kullanılan başvuru formları bu sene içinde geçerli mi olacak, yoksa yeni bir format mı kullanılacak?

Programa ilişkin güncel başvuru formlarına aşağıdaki adresten erişilebilmekte olup, güncel formların kullanılmaması halinde projeler bilimsel değerlendirmeye alınmadan iade edilmektedir.

https://tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/3...

 • Aynı proje önerisi ile daha önce başvuruda bulunmuştum, ancak projem bilimsel değerlendirmeye alınmadan iade edilmişti. Bu durumda yeni dönemde başvurumu yaparken "Proje Önerisi Değişiklik Bildirim Formu"nu dolduracak mıyım?

Şekilsel yönden eksikliği nedeni ile iade edilen projeler (eksik belge vb. sebeplerle panele girmemiş projeler) için "Proje Önerisi Değişiklik Bildirim Formu" doldurmanız gerekmez.

 • Bursiyerler için özgeçmiş hazırlamak gerekli mi?

Hayır, Gerekli değil.

 • Elektronik başvurumu tamamladıktan sonra basılı olarak göndermem gereken herhangi bir belge var mı?

Hayır, başvurular e-imza ile alındığından basılı olarak göndermeniz gereken herhangi bir belge bulunmamaktadır.

 • Projem için gerekli olan Fikri Mülkiyet Hak Sahipliği Protokolü, Etik Kurul Onay Belgesi, Yasal/Özel İzin Belgesi, Destek Mektubu ve Proforma Faturalar için Proje Başvuru Sisteminde Ek Dosyalar kısmında alan açılmadı, posta ile göndermem gerekiyor mu?

Hayır, söz konusu belgelerin başvuru aşamasında gönderilmesi gerekmemektedir. Projenizin desteklenmesine karar verilmesi halinde, ilgili Araştırma Destek Grubu tarafından verilen süre içerisinde belgelerin eksiksiz olarak ve istenilen formatta Kurumumuza iletilmesi beklenmektedir. Belgelerin, belirtilen süre içinde temin edilememesi halinde projenin yürürlüğe alınması mümkün olamayacaktır. 

 • Bilimsel Değerlendirme Sürecinde Panelist/Dış Danışman olarak görev alabilmenin koşulları nelerdir?

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülmekte olan programlar kapsamında sunulan projelerin bilimsel değerlendirme süreçlerinde “Panelist/Dış Danışman” olarak görev alabilmenin ön koşulu; 

- Kişisel bilgilerin,
- Bilimsel ve teknolojik faaliyet alanlarının,
- Ar-Ge yetkinlik bölümü altında yer alan bilgilerin

TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS)’ne eksiksiz girilmesi ve bu bilgilerin veritabanında güncel tutulmasıdır.

ARDEB panellerine "Panelist/Dış Danışman" olarak katılım sağlayabilmek için ayrıca, ARBİS veri tabanında yer alan “Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)” altındaki seçeneklerin işaretlenmesi gerekmektedir. 

Söz konusu adrese ulaşmak için tıklayınız.