1003 - Verim ve Kalitenin Artırılmasına Yönelik Islah Çalışmaları