Proje Performans Ödülü (PPÖ) Uygulaması

-A +A

TÜBİTAK Proje Performans Ödülü (PPÖ), Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından desteklenen projelerin çıktı, sonuç ve etkilerini nicelik ve nitelik olarak artırmak amacıyla yüksek başarı ile sonuçlanan projelerin yürütücü ve araştırmacılarını ödüllendirmek için TÜBİTAK tarafından belirlenen ölçütler ve değerlendirme yöntemine göre hesaplanarak, proje ekibine (yürütücü ve araştırmacılara) verilen bir teşvik ödülüdür.

Başvuru Şartları

 • Başvurular proje yürütücüsü tarafından yapılır.
 • PPÖ’den sadece sonuç raporunda adı geçen proje yürütücüsü ve araştırmacılar yararlanır.
 • Proje sonuç raporunun kabul edildiği tarihten itibaren en geç 3 yıl içerisinde başvuru yapılmalıdır.
 • Her proje için sadece bir defa başvuru yapılabilir.
 • Proje çıktı, sonuç ve etkilerine ilişkin bilgilerin ve bunlara ait belgelerin birer nüshasının projenin yürütülmesi süresince ve sonuçlanmasından sonra TÜBİTAK-ARDEB Proje Takip Sistemi’ne (PTS) girilmesi gerekmektedir.
 • Eksik ve zamanında ulaşmayan başvurular dikkate alınmaz.
 • TÜBİTAK Başkanlık’ta idari görevli olan kişiler, PPÖ için başvuruda bulunamaz.
 • 1007 Kamu Projeleri ve 1301 İŞBAP Programları kapsamında desteklenen projeler için PPÖ başvurusu yapılamaz.

Başvuru Süreci

 • PPÖ başvuruları ARDEB Proje Takip Sistemi (http://ardeb-pts.tubitak.gov.tr) üzerinden alınacaktır.
 • Başvuru yapılabilmesi için ilgili projeye ait tüm çıktı, sonuç ve etkilere ilişkin bilgi/belgelerin ARDEB-PTS'ye, PPÖ Başvuru Kılavuzu'nda belirtildiği şekilde, girilmesi gerekmektedir.
 • ARDEB-PTS üzerinden başvuru tamamlandıktan sonra oluşan PPÖ Başvuru Raporu ve ekindeki PPÖ Kabul Taahhüt Beyanı'nın imzalanarak ilgili Araştırma Destek Grubu'na 30 gün içinde iletilmesi gerekmektedir.

Değerlendirme

"PPÖ Başvuru Raporu"nda yer alan bilgilerin doğrulanması ilgili Araştırma Destek Grubu tarafından yapılır. Projeyle ilişkisi olduğu doğrulanmak kaydıyla, proje çıktı, sonuç ve etkileri, PPÖ Hesaplanmasına Esas Olacak Kriterlere göre değerlendirilerek PPÖ puanı belirlenir. PPÖ puanının eşik değerin altında olması durumunda PPÖ ödemesi yapılamaz.

PPÖ Miktarı ve Dağıtımı

PPÖ puanı, Bilim Kurulu tarafından belirlenen PPÖ üst sınırı dikkate alınarak nakdi tutara dönüştürülür. Belirlenen PPÖ tutarı Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) gerçekleşme oranları (PTİ verilmeyen projelerde araştırmacıların projeye katkı oranları) dikkate alınarak proje yürütücüsü ve araştırmacılara dağıtılır.

Mevzuat

İlgili mevzuata ulaşmak için lütfen tıklayınız.

İletişim ve Yardım

Konuyla ilgili olarak 444 66 90 ile iletişime geçilebilir.