Başvuruda Dikkat Edilecek Hususlar

-A +A

Başvuruda Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar:

 • Proje öneri formunda ve başvuru sisteminde yer alan tüm konu başlıklarının, eksiksiz doldurulması ve projeyi bilimsel olarak değerlendirebilecek yeterlilikte bilgi içermesi,

 • Başvuru Sistemine yüklenmesi gereken başvuru formunun istenilen formatta hazırlanması, Türkçe doldurulmuş olması (İngilizce özet ve referans olarak verilen uluslararası yayınlar kabul edilir)
 • Aynı proje önerisi ile daha önce TÜBİTAK’a başvuru yapıldı ve panel değerlendirmesi sonucunda desteklendi ya da projenin desteklenmesi uygun bulunmadı ise, Başvuru Sistemine girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan “Proje Önerisi Değişiklik Bildirim Formu” değişiklik ve düzeltmeler belirtilerek doldurulması,
 • Proje önerisinde yer alan metinsel ifadelerin, daha önce müdürlüğümüze sunulmuş olan (sonuçlanan/yürürlükte olan projeler dahil) projelerde yer alan ifadelerle büyük ölçüde benzerlik içermemesi,
 • Önerilen hizmet alımı giderlerine ait proforma faturaların sunulması, sarf malzemeleri için projede gerekliliğinin değerlendirilmesine imkan veren ayrıntıda liste verilmesi (Şartname, Proforma Fatura ya da Teklif mektupları projenin desteklenmesine karar verilmesinden sonra da istenen formatta e-posta yoluyla TÜBİTAK’a gönderilebilir.) Sarf malzemeler için proforma faturaya gerek yoktur.
 • Başvuru Sistemindeki başvuru adımlarının eksiksiz olarak tamamlanması, sisteme yüklenen dosyaların açıldığından ve doğru belge olduğundan emin olunması,
 • E-imza sürecinin tamamlanmış olması (yürütücü ve yürütücü kurum/kuruluş yetkililerinin nitelikli elektronik sertifika sahibi olması gerekir),
 • E-imzaların Çağrı Metninde belirtilen yetkili kişilerce atılması
 • Projenin 4007 çağrı kapsamı ve amaçlarına uygun olması
 • Projenin altyapı oluşturmaya yönelik olmaması,
 • Sunulan kaynak listesinin metin ile ilişkilendirilmesi, proje önerisinde atıf yapılan tüm çalışmalara kaynakçada yer verilmesi,
 • Proje / Yürütücü kuruluş niteliğine göre gerekli ise, Yasal/Özel İzin Belgesi, Etik Kurul Onay Belgesi ve Ticaret Sicil Gazetesi imzalı olarak taratılıp sisteme yüklenmesi (Projenin desteklenmesine karar verilmesinden sonra da istenen formatta e-posta yoluyla TÜBİTAK’a gönderilebilir.)

Çağrı Metni’nde yer alan tüm sayısal sınırlamalara özel olarak dikkat edilmesi gerekmektedir. Örnekler: Öneri Sayfa Sayısı, Etkinlik Sayısı, Etkinlik Toplam Katılımcı Sayısı.