Destek Süresi ve Kapsamı

-A +A

Destek Süresi:

Destek Süresi en fazla 12 aydır.

Proje Bütçesi:

Program kapsamında talep edilebilecek destek üst limiti, Proje Teşvik İkramiyesi hariç 100.000 TL (KDV dâhil)’dir. Proje personeli giderleri için üst sınırlar aşağıda verilmiştir.

Görev

1-5. Günler

6-10. Günler

Toplam

Atölye Lideri

300 TL/gün

100 TL/gün

2.000 TL

Konuşmacı

250 TL/gün

125 TL/gün

1.875 TL

Rehber

150 TL/gün

150 TL/gün

1.500 TL

Sağlık Personeli

150 TL/gün

150 TL/gün

1.250 TL

 

Desteklenecek Kalemler:

· Sarf giderleri

· Personel giderleri (Etüt-bilirkişi ekspertiz giderleri / iaşe, konaklama; Brüt üst sınırlar için Çağrı Metnine bakınız.)

· Makine-Teçhizat alımları (Destek üst limitinin %10’unu geçemez)

· Etkinlik hizmet alımları (Toplam bütçenin %25’ini geçemez)

· Proje tanıtımına yönelik web sitesi tasarımı ve site barındırma hizm. (2.500 TL/üst sınır)

 

Desteklenmeyecek Kalemler:

· TÜBİTAK tarafından yürütücü kurum/kuruluşun imkânlarıyla karşılanabileceği değerlendirilen mal ve hizmet alımları, Prodüksiyon (çoklu medya, animasyon vb.), yazılım, ısıtma, aydınlatma, temizlik, güvenlik, inşaat, tamir, bakım/onarım, katılımcıların iaşe ve konaklama hizmetleri, akaryakıt alımları, ulaşım (katılımcı ve benzeri taşıma/nakliye giderleri) ve araç kiralama giderleri, Üniversite, enstitü veya araştırma merkezleri laboratuvarlarının kiralanması destek kapsamına girmez.

· Promosyon (tişört, şapka, kalem, defter, çanta vb.) malzemeleri alımı destek kapsamına girmez. Sadece proje ekibi için tshirt/şapka alımları desteklenir.

· Proje sonrasında gerçekleştirilecek yaygınlaştırma çalışmaları ile hazırlanacak dokümanlar yalnızca elektronik formatta hazırlanır ve yayımlanır. Bu durum gözönünde bulundurulmalıdır.

Projenin altyapı oluşturmaya yönelik (makine, teçhizat, yazılım, sistem vb.) olması iade sebebidir.