Program Hakkında

-A +A

1. Çağrı Amacı

Çağrı ile bilim kültürü ve iletişiminin toplumda yaygınlaştırılması, katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılması ve bilim-teknoloji-toplum arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla kazandırılması amaçlanmaktadır.

2. Çağrı Kapsamı

Çağrı metninde belirtilen çağrı alanlarında hazırlanan, katılımcılarda bilime ve bilim insanına yönelik olumlu bakış açısı kazandıran, aynı zamanda katılımcıların bilimsel düşünme becerilerinin gelişmesine katkı sağlayan etkileşimli uygulamalar çağrı kapsamını oluşturmaktadır. Programın hedef kitlesi; toplumun her kesiminden farklı yaş ve eğitim düzeyinde vatandaşlardır.

3. Şenlik Kategorileri

Bilim şenlikleri Tablo 3’te belirtilen çağrı alanları kapsamında üç ayrı kategoride yapılabilecektir. Kategoriler; A - Büyük Ölçekli, B - Orta Ölçekli ve C - Küçük Ölçekli Bilim Şenlikleri olmak üzere sınıflandırılmıştır. Çağrı metni tamamında “Kategori A”, Büyük Ölçekli; “Kategori B”, Orta Ölçekli; “Kategori C” ise Küçük Ölçekli Bilim Şenliklerini ifade edecektir. Bilim Şenliği’nin hangi ölçek kategorisinde yapılacağına destek alt ve üst limitleri, etkinlik, paydaş, sponsor kurum/kuruluşlar ve planlanan katılımcı sayıları dikkate alınarak karar verilmelidir.

 

4007 Afet Özel Bölgesi Bilim Heryerde Özel Destek Çağrısı Programı Logosu İçin tıklayınız.

4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı Logosu için tıklayınız.