Proje Önerisinde Dikkat Edilecek Hususlar

-A +A

 Çağrı metninde başvuru hazırlanırken dikkat edilecek hususlar da göz önünde bulundurularak;

 • http://www.tubitak.gov.tr/4007 adresinde yer alan güncel 'Proje Öneri Formu'  doldurularak (en fazla 20 sayfa) PDF formatında başvuru sistemine yüklenir.
 • Proje öneri formunda ve başvuru sisteminde bilgi talep edilen tüm alanlar doldurulur.
 • Proje önerisi, hedef kitlenin yaş grupları ve eğitim seviyeleri dikkate alınarak planlanır. Her bir etkinliğin hedef kitlesi belirtilir. Proje önerisi çağrı metninde yer alan yöntem, veya etkinlik türlerini içerir. Proje en az 20 etkinlik içermelidir.
 • Proje öneri formunda katılımcı hedef sayısına ulaşım konusunda ayrıntılı plana ve risk yönetimi hakkında bilgi verilir. Proje katılımcı sayısı en az 5000 kişi olacak şekilde planlanmalıdır.
 • Proje önerisine ait hedef kitle, program yer ve zamanı, duyurular, etkinlikler vb. tüm bilgilerin olduğu bir web sitesinin hazırlanarak web adresinin elektronik başvuru sisteminde belirtilmesi ya da proje kabulü sonrasında bildirilmesi (Web sitesinin proje kabul tarihinden itibaren en geç iki hafta içinde hazırlanması ve proje sonuçlanana kadar aktif olması) gerekmektedir.
 • Proje kapsamında yer alacak etkinlikler en az 3 gün planlanır. En az 1 günü haftasonunda (Cumartesi ya da Pazar) olacak etkinlikler, 09:00- 17:00 saatleri arasında gerçekleştirilir. Proje etkinlikleri kapsam ve içerik doğrultusunda saat 17:00’dan sonra da devam edebilir.
 • Proje kapsamında az üç (3) kurum/kuruluş ile (Üniversiteler, İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Kütüphaneler, Bilim Merkezleri, Müzeler, Kamu/kurum kuruluşlarının İl/İlçe Temsilcilikleri, Belediyeler, Valilikler ve Kaymakamlıklar) işbirliği yapılması zorunludur. 
 • Proje önerisinde sponsor/lara yer verilebilir. Sponsorlara ait detaylı bilgilerin ve verilecek destek miktar/mahiyeti ve karşılığı detaylı bir şekilde proje önerisinde açıklanır.
 • Projelerde görev alacak asıl ve her bir ayrı görev için aynı veya yakın niteliklere sahip yedek personel (atölye lideri/konuşmacı) listesi öneride sunulur.

Aşağıda belirtilen etkinlik türleri desteklenmez. Öneride bu tür etkinliklerin yer alması durumunda öneri bilimsel değerlendirmeye alınmadan iade edilir.

 • Hizmet içi ve öncesi öğretmen yetiştirme ve diğer branşlardaki eğitim programları kapsamında bulunan herhangi bir faaliyetin (seminer, konferans, laboratuvar çalışması vb.) uygulaması, tekrarı, saha çalışması, pekiştirilmesi vb. etkinlikler
 • Yükseköğretim öncesi örgün eğitime yönelik hazırlanan öğretim programlarında yer alan veya yapılması öngörülen etkinliklerin uygulaması, tekrarı, saha çalışması, pekiştirilmesi vb. içeren faaliyetler
 • Sadece teorik anlatımlara dayalı sunu, seminer ve konferanslar
 • Sadece bilinçlendirmeye yönelik kampanya türü faaliyetler
 • Katılımcıları tamamen özel eğitim kurumlarından olan projeler
 • Belirli bir yarışmaya veya sınava hazırlık amaçlı etkinlikler

Aşağıdaki hususlara dikkat edilir:

 • Bilimsel yönü olmayan oyunlar, şenlik ortamında gerçekleştirilmesi sağlık ve güvenlik açısından uygun olmayan (kan grubu tayini, şeker ölçümü, ispirto ocağı ile gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikler gibi) ve olası risk ve tehlikelere neden olabilecek kimyasal maddelerle gerçekleştirilen etkinliklere yer verilmemelidir.
 • Atölyelerde olası risk ve tehlikelere neden olabilecek araç-gereçlerin (havya, silikon tabancası gibi) kullanımında dikkate alınacak güvenlik tedbirleri proje önerisinde açıklanmalıdır.