Başvuru Formları

-A +A

a. Çevrimiçi başvuru formu, (Başvuru sahibi verileri çevrimiçi başvuru sistemine girdikten sonra sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmaktadır.)

b. Etkinlik programı;

  1. Program kesinleşmiş ise güncel etkinlik programı (sunum yapacak kişiler, bildiri konu başlıkları, davetli konuşmacılar vb. bilgileri içermelidir.)
  2. Program henüz kesinleşmemiş ise aşağıdaki iki maddeyi içeren belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
  • Bir önceki etkinliğin programı,
  • Güncel etkinliğe ait ayrıntılı dokümanlar (başvuran/seçilen bildiri konu başlıkları, bildiriyi sunacak kişi isimleri, davetli konuşmacılar vb. bilgileri içermelidir.)

c. Etkinliğin hakemli olduğunu gösteren belge, (Ekran görüntüsü veya web sayfası adresi kabul edilmektedir.)*

Önemli not: Kongrenin bilimsel komitesinin bulunması, etkinliğin hakemli olduğu anlamına gelmemektedir. Hakemli etkinliğin ispatı için aşağıdaki unsurlardan en az birinin bulunması gerekir:

  • Hakem raporları,
  • Makale kabulünün hakem değerlendirmesinden geçtikten sonra yapıldığını gösteren bir ibare,
  • Kongre tanıtımında makale kabul sürecinin peer review, blind review, according to reviewers/referees gibi ifadelerle hakem değerlendirmeleri sonucunda yapıldığını gösteren bir ibare.

ç. Etkinliğin daha önce düzenlendiğini gösteren belge*, (Afiş, broşür, bildiri kitabı vb.)

d. Etkinlikle ilgili duyuru, afiş ve broşürler,

e. Etkinlik yürütücüsü ve Etkinlik Düzenleme Kurulu Üyelerinin yayın listelerini de içeren özgeçmişleri (TÜBİTAK tarafından belirlenen formatta hazırlanması gerekmektedir),

f. Varsa diğer Kurum ve Kuruluşlardan sağlanan destekleri gösteren belgeler,

g. Etkinliğin tahmini toplam bütçesini gösteren belge,

ğ. Etkinliğin Bilim Kurulu listesi(TÜBİTAK tarafından belirlenen formatta hazırlanması gerekmektedir),

h. Varsa Uluslararası Düzenleme Kurulu listesi (TÜBİTAK tarafından belirlenen formatta hazırlanması gerekmektedir).

*Çalıştaylar hariç

Başvurular, etkinliği düzenleyen Etkinlik Yürütücüsü tarafından çağrı duyurusunda belirtilen başvuru tarihleri içerisinde, e-bideb.tubitak.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır. Başvuru belgelerinin sisteme çevrimiçi olarak yüklenmesi zorunlu olup, başvuru formunun ve başvuru belgelerinin TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı’na (BİDEB) gönderilmesi durumunda hiçbirisi değerlendirmeye alınmayacak ve imha edilecektir.

 

 

                                                                  Web sayfası güncellenme tarihi: 05.07.2018