Başvuru Formları

-A +A

a. Etkinlik Bilgileri Formu (Etkinliğin programını, hakemli olduğunu ve daha önce düzenlendiğini gösteren, ilgili duyuru/afiş/broşürü içeren, bilim kurulu listesi ile varsa uluslararası düzenleme kurulu listesi ve değişiklik bildirim formunu kapsayan belgedir. TÜBİTAK tarafından belirlenen formatta hazırlanması gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır)

 

Başvurular, çağrı duyurusunda belirtilen başvuru tarihleri içinde BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (e-bideb.tubitak.gov.tr) üzerinden çevrimiçi olarak yapılır. Başvuru belgelerinin sisteme çevrimiçi olarak yüklenmesi zorunlu olup, başvuru formunun ve başvuru belgelerinin BİDEB’e gönderilmesi durumunda değerlendirmeye alınmayacak ve imha edilecektir.