Başvuru Koşulları

-A +A

a. Programa başvurunun, etkinliğin Düzenleme Kurulu’nda yer alan, yurt içinde ikamet eden ve çalışan en az doktora eğitimini tamamlamış etkinlik yürütücüsü tarafından yapılması,

b. Toplam Katılımcı sayısının en az 500 olması,

c. Etkinliğin hakemli etkinlik olması,

ç. Katılımcıların en az 1/3'ünün yurtdışından olması,

d. Etkinliğin en fazla 4 yıl ara ile düzenleniyor olması,

e. Etkinliğin en az 4’üncüsünün düzenlenecek olması,

f. Talep edilen desteğin etkinliğe katkısının açıkça belirtilmesi,

g. Etkinlik Düzenleme Kurulu’nun TÜBİTAK Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı yetkin bilim insanlarından oluşması (Yurtdışında yaşayan yabancı kişilerin ARBİS üyeliği aranmamaktadır),

ğ. Düzenlenecek etkinliğe ilişkin bilgilerin yer aldığı kendine özgü ve güncel bir web sayfasının olması. Etkinliğin Düzenleme Kurulu ve Bilim Kurulu Üyeleri ile etkinliğin konusu, amacı, kapsamı,  düzenleneceği yer ve tarihin açılan web sitesinde duyurulması (web sayfalarındaki reklam, afiş, haber vb. duyurular özgün web sayfası olarak kabul edilmez,)

h. Daha önce düzenlenmiş son 3 etkinliğin farklı ülkelerde düzenlenmiş olması,

ı. Etkinlik Düzenleme Kurulu’ndan herhangi bir araştırmacının son 1 yıl içerisinde aynı etkinlik için destek almamış olması, (Aynı etkinlik için iki defa destek verilmez)

i. Etkinlik Bilim Kurulu Üyeleri'nin Yurt içinden en az 4 farklı üniversite mensubu bilim insanından oluşması, (Üyelerin, daha az sayıda farklı üniversiteden olması durumunda, etkinlik kurumsal etkinlik olarak kabul edilecek ve bilimsel değerlendirmeye alınmadan ön inceleme aşamasında iade edilecektir.)

j. Etkinliğin başlama tarihi ile ilgili başvuru dönemine ait son başvuru tarihi arasında en az 60, en çok 240 günlük bir süre olması, (Etkinlik düzenlendikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.)

 

 

Web sayfası güncelleme tarihi : 10.01.2018