Değerlendirme Yöntemi

-A +A

Başvurular iki aşamada değerlendirilmektedir.

4.1.  Ön İnceleme

Ön inceleme aşamasında programın başvuru koşulları doğrultusunda başvuru belgeleri kontrol edilmektedir. Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan başvurular inceleme sonucunda iade edilir. Elden, faks veya elektronik posta ile gönderilen belgeler değerlendirmeye tabi tutulmaz.

4.2.  Bilimsel Değerlendirme

Bilimsel değerlendirme, konusunda uzman panelist veya dış danışmanlar tarafından, aşağıdaki kriterler esas alınarak yapılmaktadır.

  • Etkinliğin Bilimsel Yeterliliği
  • Etkinliğin Yapılabilirliği
  • Düzenleyicilerin Yetkinliği
  • Etkinliğin Yaygın Etkisi

Değerlendirme yalnızca sisteme yüklenen belgeler üzerinden yapılmaktadır. Bu nedenle her bir koşula ilişkin belge, açık ve belirlenen içerikte olacak şekilde başvuru formları aracılığıyla sisteme yüklenmelidir. Değerlendirme sonuçları ve destek taban puanları* GYK tarafından görüşülerek Başkanlığa sunulur. Desteklenecek başvurular ve destek miktarları Başkanlık onayı ile kesinleşir.

* Temel Bilimler alanındaki etkinlikler için destek taban puanı farklı belirlenebilir.