Başvuru Koşulları

-A +A
  1. Etkinliğin Türkiye’nin çeşitli ülkelerle imzaladığı ikili işbirliği anlaşmaları çerçevesinde öncelikli ülke/bölge ve/veya alanlara yönelik açılan bir çağrı kapsamında olması ve bilimsel işbirliğini geliştirmeye yönelik bir amaç içermesi,
  2. Düzenlenecek etkinlik için destek başvurusunun etkinlik yürütücüsü tarafından yapılması,
  3. Etkinlik düzenleme kurulunun ARBİS veri tabanına kayıtlı bilim insanlarından oluşması (Yurtdışında yaşayan yabancı kişilerin ARBİS üyeliği aranmamaktadır),
  4. Etkinlik yürütücüsünün etkinlik düzenleme kurulunda yer alan, yurt içinde ikamet eden, üniversite/eğitim ve araştırma hastanesi/araştırma enstitüsünde görevli, etkinlik konusunda yetkin (en az doktora öğrenimini tamamlamış veya en az 10 yıllık mesleki deneyime  sah ip) olması,
  5. Etkinlik süresinin 3 günü geçmemesi,
  6. Program kapsamında destek verilecek katılımcıların sadece çağrı kapsamında duyurulan ülkelerde veya Türkiye' de çalışıyor olması,
  7. Destek verilecek katılımcıların Türkiye’den olanları için kamu kurum/kuruluşları ve/veya üniversite/araştırma kuruluşlarında çalışıyor olması,
  8. OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olması,
  9. Destek talep edilen etkinliğin katılımcı sayısının öğrenciler hariç en az 30 kişi olması.

Etkinliğe katılacak öğrenciler için TÜBİTAK tarafından destek verilmemektedir.