Destek Kapsamı

-A +A

DESTEK VERİLECEK ETKİNLİKLER

Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler ile araştırmacıları alanlarında çalışma yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenecek olan bilimsel eğitim etkinlikleri (kurs ve seminer),

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapılacak protokoller kapsamında, ortaokul veya lise öğrencilerine yönelik proje yarışması ve olimpiyat programlarına katkı sağlayacak öğretmenlerin eğitimine yönelik etkinlikler desteklenir.

Etkinlik kapsamında;

  • Etkinlik yürütücüsü ücreti,
  • Yardımcı personel ücreti,

Eğiticiler, yardımcı personeller ve katılımcılar için;

  • Yol, iaşe, konaklama giderleri ve ders ücretleri,
  • Kırtasiye, sarf malzemesi giderleri,
  • Teknik araç-gereç kiralama giderleri,

için destek sağlanır.

DESTEKLENMEYEN ETKİNLİKLER

  • TÜBİTAK’ın kamu kurum ve kuruluşları ile yaptığı/yapacağı protokoller kapsamı dışında kalan kurum içi etkinlikler,
  • Kişisel etkinlikler,
  • Ticari amaçlı sertifika programları,
  • Meslek edindirmeye yönelik kurslar.

ETKİNLİK SÜRESİ

Desteklenecek bilimsel eğitim etkinliğinin süresi yedi günü geçemez.