Destek Kapsamı

-A +A

DESTEK VERİLECEK ETKİNLİKLER

  • Ön lisans, lisans öğrencilerini alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenecek olan kurs ve seminer gibi bilimsel eğitim etkinlikleri,
  • Lisansüstü öğrenciler, genç araştırmacı ve uzmanlara yönelik, alanlarında yaygın kullanılması beklenen tekniklerin kapsamlı ve gerçekçi biçimde öğretilmesini amaçlayan, değişik üniversitelerden öğretim üyelerinin görev aldığı kurs ve seminer gibi bilimsel eğitim etkinlikleri,
  • TÜBİTAK’ın diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla imzalanan protokol kapsamında, ortaöğretim öğrencilerine yönelik proje yarışması ve olimpiyat programlarına katkı sağlayacak öğretmenlerin eğitimine yönelik etkinlikler.

DESTEKLENMEYEN ETKİNLİKLER

  • Hizmet içi eğitimler (TÜBİTAK’ın diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla protokol kapsamında gerçekleştirilen eğitimler hariç),
  • Kurumsal Etkinlikler (TÜBİTAK’ın diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla protokol kapsamında gerçekleştirilen eğitimler hariç),
  • Kişisel Etkinlikler,
  • Ticari amaçlı sertifika programları,
  • Meslek edindirmeye yönelik kurslar.

ETKİNLİK SÜRESİ

Desteklenecek bilimsel eğitim etkinliğinin süresi üç haftayı geçemez.