Destek Kapsamı

-A +A

Türkiye’de yerleşik Üniversiteler/Araştırma Kuruluşları tarafından belirli bir bilim alanında düzenlenen, yeterliliğini almış ve tez önerisi kabul edilmiş doktora öğrencileri ile herhangi bir kurumda çalışan doktora/sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık derecesine sahip araştırmacılara yönelik teorik ve pratik uygulamaları içeren proje yazma eğitim programlarının uygulandığı etkinlikler desteklenir.

Etkinlik kapsamında;

  • Etkinlik Yürütücüsü ücreti,
  • Yardımcı Personel ücreti,

Eğiticiler, yardımcı personeller ve katılımcılar için;

  • Yol, iaşe, konaklama giderleri ve ders ücretleri,
  • Kırtasiye, sarf malzemesi giderleri,
  • Teknik araç-gereç kiralama giderleri,

için destek sağlanır.