İzleme Formları

-A +A

Destek alan kişilerin etkinlikten sonra BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi’ne yüklemesi gereken belgeler:

  • Dizi pusulası*

  • Etkinlik Değerlendirme Raporu

  • Harcama belgeleri** (katılım ücreti faturası, konaklama faturası)

  • Başvuru sahibinin TÜBİTAK dışında başka bir kurum/kuruluştan destek alıp almadığını gösteren resmi yazı***

  • Etkinlik katılım belgesi

  • Bildirinin sözlü/poster sunum için kabul edildiğini gösteren belge

* Destek ödemesinin gerçekleştirilmesi için bilimsel etkinliğin sonunda dizi pusulasına yapılan harcamalarla ilgili tutarların girilmesi gerekmektedir. Dizi Pusulasına destek kapsamında yapılan harcamalara ait bilgiler yazılmalıdır.

** Program kapsamında yalnızca yol, konaklama ve etkinlik katılım ücreti için destek sağlanmaktadır. Bu sebeple yalnızca bu kalemlere ait harcama belgelerinin yüklenmesi gerekmektedir. Yol gideri kapsamında şehir içi ulaşım giderleri karşılanmaz. Uçak ve otel harcamalarına ilişkin rezervasyon aşamasını gösteren belgeler kabul edilmez. Yol ücreti için fatura ibraz edilmesine gerek yoktur. Ancak ödeme yapılabilmesi için bu kalemin dizi pusulasına girilmesi gerekmektedir. Yazar kasa fişi fatura yerine kabul edilmez.

*** TÜBİTAK dışında başka bir kurum/kuruluştan destek alınıp alınmadığına ilişkin yazının eklenmesi zorunludur. İlgili yazı başvuru sahibinin çalıştığı kurum/kuruluşun üst makamlarından alınmalıdır. (Üniversiteler için Bölüm Başkanlığı/Fakülte Sekreterliği/Dekanlık/ Enstitü Müdürlüğü vb. Kurum ve Firmalar için Genel Müdürlük/Daire Başkanlığı/İnsan Kaynakları vb.). Üniversiten alınmış yolluksuz-yevmiyesiz görevlendirme yazısı kabul edilmektedir. Öğrenci veya çalışmayan kişiler, başka bir kurumdan destek alıp-almadığını beyan eden bir dilekçeyi izleme sistemine yüklemesi gerekmektedir. Başvuru sahibine TÜBİTAK dışında başka bir kurum/kuruluş tarafından destek veriliyorsa bu destek miktarı, Dizi Pusulası’nda beyan edilen harcamaların -yol, katılım ve konaklama ücretleri- toplamından düşülür, kalan miktar TÜBİTAK tarafından ödenir. Ödenecek miktar TÜBİTAK tarafından kişiye çıkan destek üst limitinden fazla ise sadece üst limit tutarı kadar ödeme yapılır.

Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği; taahhütname, değerlendirme raporu, dizi pusulası, etkinlik katılım belgesi, bildirinin sözlü/poster sunum için kabul edildiğini gösteren belge, TÜBİTAK dışında başka bir kurum/kuruluştan destek alınıp alınmadığına ilişkin yazı ve harcama belgelerinin (etkinlik katılım ve konaklama faturası) BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi’ne yüklenmesi ve ilgili belgelerin uygun bulunmasından sonra kişinin kendi adına açılmış banka hesabına aktarılır.

Detaylı bilgi için S.S.S. bölümünü inceleyebilirsiniz.