İzleme Formları

-A +A

Desteklenen kişiler, katıldığı etkinlik için verilen desteğe ait taahhütname, değerlendirme raporu, bildirinin sözlü/poster sunum için kabul edildiğini gösteren belge, etkinlik katılım belgesinin aslı veya aslı gibidir onaylı kopyası, dizi pusulası ve ödemeye esas diğer belgelerin aslını etkinliğin bitiş tarihinden ya da destek sonuç tarihinden sonraki 30 gün içinde BİDEB’e ibraz etmek zorundadır. 30’uncu günün tatil gününe denk gelmesi durumunda takip eden ilk iş günü belgelerin ibrazı için son tarihtir. Etkinliğe ait belgelerin 30 gün içinde gönderilememesi durumunda, gerekçenin BİDEB’e yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Mazeretin Grup Koordinatörü tarafından uygun bulunması halinde destek ödemesi yapılabilir. Ancak belge gönderim süresi etkinliğin bitiş tarihi itibarıyla 6 aydan fazla olamaz.

Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği; taahhütname, değerlendirme raporu, dizi pusulası, etkinlik katılım belgesi, bildirinin sözlü/poster sunum için kabul edildiğini gösteren belge ve harcama belgelerinin asılları (etkinlik katılım ve konaklama) ile TÜBİTAK dışında başka bir kurum/kuruluştan destek alınıp alınmadığına ilişkin yazının BİDEB’e gönderilmesi ve ilgili belgelerin uygun bulunmasından sonra kişinin kendi adına açılmış banka hesabına aktarılır.

Başvuru sahibine TÜBİTAK dışında başka bir kurum/kuruluş tarafından destek veriliyorsa bu destek miktarı, Dizi Pusulası’nda beyan edilen harcamaların -yol, kayıt ve konaklama ücretleri- toplamından düşülür, kalan miktar TÜBİTAK tarafından ödenir. Ödenecek miktar TÜBİTAK tarafından kişiye çıkan destek üst limitinden fazla ise sadece üst limit tutarı kadar ödeme yapılır.

Destek alan kişilerin etkinlikten sonra  BİDEB’e iletmesi gereken belgeler:

  • Taahhütname,
  • Değerlendirme raporu,
  • Dizi pusulası,
  • Harcama belgelerinin (etkinlik kayıt ücreti makbuzu/faturası, konaklama faturası) asılları*
  • Başvuru sahibinin TÜBİTAK dışında başka bir kurum/kuruluştan destek alıp almadığını gösteren resmi yazı**
  • Bildirinin sözlü/poster sunum için kabul edildiğini gösteren belge
  • Etkinlik katılım belgesi (Aslı gibidir onaylı sureti yeterlidir.)

 

*Yazar kasa fişi fatura yerine kabul edilmez.

 

** İlgili yazı başvuru sahibinin çalıştığı kurum/kuruluşun üst makamlarından alınmalıdır. (Üniversiteler için Bölüm Başkanlığı/Fakülte Sekreterliği/Dekanlık/ Enstitü Müdürlüğü vb. Kurum ve Firmalar için Genel Müdürlük/Daire Başkanlığı/İnsan Kaynakları vb.). Üniversiten alınmış yolluksuz-yevmiyesiz görevlendirme yazısı kabul edilmektedir. Öğrenci veya çalışmayan kişiler, başka bir kurumdan destek alıp-almadığını beyan eden bir dilekçeyi izleme belgeleri ile birlikte göndermesi gerekmektedir. Kurum/kuruluşlardan temin edilen resmi yazıların asılları veya aslı gibidir onaylı suretleri gerekmektedir.

Not: Yol ücreti için fatura ibraz edilmesine gerek yoktur. Ancak ödeme yapılabilmesi için bu kalemin dizi pusulasına girilmesi gerekmektedir. Yol gideri kapsamında şehir içi ulaşım giderleri karşılanmaz.

Detaylı bilgi için S.S.S. bölümünü inceleyebilirsiniz.