Önemli Hususlar

-A +A

Önemli Hususlar:

  • Program kapsamında yalnızca yol, konaklama ve etkinlik katılım ücreti için destek sağlanmaktadır. Bu kalemler dışındaki harcamalar (şehir içi ulaşım giderleri, yemek masrafları vb.) karşılanmamaktadır.
  • Başvuru geri çekme işlemi her aşamada yapılabilir. Başvuru dönemi bittikten sonra, onaylanan başvurunun geri çekme işlemi için başvuru yılı ve dönemini belirten imzalı bir dilekçenin Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı’na (BİDEB) (Elden/posta veya e-posta ile) iletilmesi gerekmektedir. Dilekçenin BİDEB’e ulaşmasını takiben güncelleme işlemi yapılmaktadır.
  • Başvuru sonuçlarına BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi’ne giriş yapılarak ulaşılabilir.
  • Program kapsamında avans/ön ödeme yapılmamakta olup destek ödemesi kişinin dönüşü sonrasında gerekli belgeleri sunması üzerine geri ödeme şeklinde gerçekleştirilir.
  • Ödeme belgeleri ile elektronik fatura/biletler başvuru sahibinin adına olması veya faturada isminin yer alması ve tüm detayları (isim-soy isim, tarih, tutar, ödeme detayı vb.) içermesi koşuluyla kabul edilmektedir. Uçak ve otel harcamalarına ilişkin rezervasyon aşamasını gösteren belgeler kabul edilmez. Faturada birden fazla kişinin isminin geçmesi durumunda toplam fatura tutarı kişi sayısına bölünerek ödeme yapılır.