Başvuru Koşulları

-A +A

3.1. Başvuru Koşulları
3.1.1. Yurt içinde lise veya lisans öğrencisi olmak (3.1.2.3 veya 3.1.2.4. maddeleri kapsamındakiler hariç)
3.1.2. Aşağıdaki koşullardan birini sağlamak:
3.1.2.1. Başvuru yapılan dönemde 2248-Mentorluk Desteği Programı kapsamında destekleniyor olmak,
3.1.2.2. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) yerleştirme puanı sıralamasına göre ilk 25.000’e girmek ve alt kriterlerden birini sağlamak;
▪ 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı veya 2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı’ndan birini başarı ile tamamlamış olmak,
▪ 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Programının final aşamasında derece almak,
▪ 1512 Girişimcilik Destek Programı (BİGG) kapsamında 2. Aşama başvurusu yapma hakkı kazanmış olmak,
▪ 2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) kapsamında bursiyer olmak,
▪ 2224-A Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı desteğinden yararlanmış olmak.
3.1.2.3. TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2202-Ulusal Bilim Olimpiyatları (ortaokul düzeyi hariç) İkinci Aşama Sınavı sonucunda, TÜBİTAK tarafından gönderildiği Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş veya bronz madalya alıp yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitelerin örgün öğretim programlarından birine kayıt yaptırmak,
3.1.2.4. TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması sonucunda, TÜBİTAK tarafından gönderildiği Uluslararası Proje Yarışmalarında ülkemiz adına yarışarak birincilik, ikincilik, üçüncülük, dördüncülük veya özel ödül derecesi alıp yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitelerin örgün öğretim programlarından birine kayıt yaptırmak,
3.1.3. Başvuru sahibi lisans öğrenimi görüyor ise aşağıdaki koşulları da sağlaması gerekir:
3.1.3.1. Üniversitenin not sistemi esas olmak üzere; en az 2,50/4,00 veya not sistemi yüzlük sisteme göre düzenlenmiş üniversiteler için en az 65/100 genel ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak,
3.1.3.2. Eğitimin düzenleneceği dilde aşağıdaki yabancı dil koşullarından birinin sağlanması gerekir:
▪ Başvuru yılı itibarıyla son 5 yıl içerisinde YDS, e-YDS, YÖKDİL, TIPDİL sınavlarından birinden en az 60 puan veya son 2 yıl içerisinde ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından birinden muadil puan almış olmak,
▪ Yurt dışında katılacağı bilimsel etkinliğin eğitim dilinde Türkiye’deki bir lisans programında (Öğrenim görülen programın %100 yabancı dilde eğitim vermesi gerekir) öğrenci olmak.
3.1.4. Başvurunun ilk günü itibarıyla son 5 yılın herhangi bir yılında aşağıdaki sıralamalardan birini sağlayan bir kurum/kuruluştan* eğitimine katkı sağlayacak bir alanda yaz/kış okulu veya staj programına kabul edildiğini belgelendirmek,
3.1.4.1. THE (Times Higher Education) veya QS (Quacquarelli Symonds) Dünya Üniversite Sıralaması çalışması kapsamında alan bazında yapılan sıralamalarda ilk 250 üniversite,
3.1.4.2. Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi (JRC) tarafından yayınlanmış dünyada en çok Ar-Ge harcaması yapan ilk 2500 şirket,
3.1.4.3. Scimago kurumlar sıralamasında sağlık - yükseköğretim - kamu - özel alt alanlarında ilk 250 kurum,
3.1.4.4. En fazla yatırım alan başarılı start-up ve unicorn şirket
▪ CBInsights tarafından yayınlanan ve girişim seviyesinden 1 milyar ABD doları ve üzeri değerlemeye ulaşan “Unicorn” şirketler listesi
▪ Crunchbase ve CBInsights veritabanlarına göre son 5 yılda kurulup son 5 yılda en fazla yatırım alan ilk 1000 firma
*Kabul alınan kuruluşun bu koşulları sağlayan kuruluşlar arasında yer almaması halinde kuruluşun uygunluğu BİDEB Grup Yürütme Kurulu (GYK) tarafından değerlendirilir.
3.1.5. Bu programdan daha önce yararlanmamış olmak,
3.1.6. 3.1.2.3. veya 3.1.2.4. maddeleri kapsamındakiler hariç başvuru yapılan dönemde öğrenim faaliyetlerine yurt içinde devam ediyor olmak (Özel öğrenci statüsünde olanlar, pasif öğrenciler, yabancı dil hazırlık aşamasında olanlar bu programa başvuru yapamaz).