Değerlendirme Yöntemi

-A +A

Başvuru belgeleri programın başvuru koşulları doğrultusunda kontrol edilir. Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan başvurular inceleme sonucunda iade edilir. İncelemeyi geçen başvurular GYK tarafından değerlendirilir. Desteklenmesi uygun bulunan başvurular Başkanlığa sunulur. Desteklenecek başvurular ve destek miktarları Başkanlık onayı ile kesinleşir.