Başvuru Formları

-A +A

Başvuru Belgeleri

 1. Başvuru yapılacak bilimsel etkinliğe ait toplantıların, Web of Science Conference Proceedings Citation Index (CPCI-S, CPCI-SSH) veya Scopus veri tabanlarında arama ölçütü “Conference” seçilerek indekslendiğini gösteren çıktı/ekran görüntüsü,
   
 2. Bildiri kabul mektubu,*
   
 3. Yabancı dil belgesi,
  • YDS, YÖKDİL veya TOEFL IBT sınav sonuç belgesi,
  • %100 yabancı dille öğretim yapan bir kuruluştan lisans veya lisansüstü diploması,
  • Profesör veya Doçent unvanına sahip araştırmacılar için doçentlik belgesi ya da üniversiteden alınmış ilgili kadroda çalıştığını gösteren resmi yazı
    
 4. Bildirinin sunulacağı dilde tam metin veya özet,*
   
 5. Feragat formu (Bildirinin ilk yazarı olunmaması durumunda ilk yazardan veya sorumlu yazardan imzalı feragat formu alınması gerekmektedir),
   
 6. TÜBİTAK bünyesinde yürütülen bir projede görev alanlar için Proje Bilgi Formu

*Davetli konuşmacılar için bu koşullar aranmaz. Davetli konuşmacıların etkinlikten davet aldığını gösteren belgeyi yüklemesi yeterlidir.

Başvuruların en geç etkinliğin düzenleneceği tarihten bir önceki başvuru döneminde yapılması gerekmektedir. Başvurular, e-bideb.tubitak.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır. Başvuru belgelerinin sisteme çevrimiçi olarak yüklenmesi zorunlu olup, başvuru formunun ve başvuru belgelerinin TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı’na (BİDEB) gönderilmesi durumunda hiçbirisi değerlendirmeye alınmayacak ve imha edilecektir.

 

(Güncelleme tarihi 29.08.2019)