Başvuru Formları

-A +A

1. Başvuru yapılacak bilimsel etkinliğe ait toplantıların, Web of Science Conference Proceedings Citation Index (CPCI-S, CPCI-SSH) veya Scopus veri tabanlarında arama ölçütü “Conference” seçilerek indekslendiğini gösteren çıktı/ekran görüntüsü,

2. Bildirinin sözlü sunum için etkinliğe gönderildiğine dair belge veya sözlü sunum yapılacağını belirten kabul mektubu ya da davetli konuşmacı olunduğunu gösteren belge,

3. Yabancı dil belgesi*,

  • YDS, YÖKDİL veya TOEFL IBT sınav sonuç belgesi,
  • %100 yabancı dille öğretim yapan bir üniversiteden alınan öğrenci belgesi veya diploma,
  • Profesör veya Doçent unvanına sahip araştırmacılar için doçentlik veya profesörlük belgesi ya da üniversiteden alınmış ilgili kadroda çalıştığını gösteren resmi yazı

4. Feragat formu (Bildirinin sorumlu veya ilk yazarı olunmaması durumunda sorumlu veya ilk yazardan imzalı feragat formu alınması gerekmektedir),

5. TÜBİTAK bünyesinde yürütülen bir projede görev alanlar için proje bilgi formu


*İngilizce dışında yabancı dil belgesi yükleyenlerin bildirinin o dilde sunulacağına dair belgeyi de sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Bildiri Türkçe sunulacak ise yabancı dil belgesi yerine Türkçe sunum yapılacağına dair belgenin yüklenmesi gerekmektedir.

    1.  

Başvuruların en geç etkinliğin düzenleneceği tarihten bir önceki başvuru döneminde yapılması gerekmektedir. Başvurular, çağrı duyurusunda belirtilen başvuru tarihleri içinde BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (e-bideb.tubitak.gov.tr) üzerinden çevrimiçi olarak yapılır. Başvuru belgelerinin sisteme çevrimiçi olarak yüklenmesi zorunlu olup, başvuru formunun ve başvuru belgelerinin BİDEB’e gönderilmesi durumunda değerlendirmeye alınmayacak ve imha edilecektir.