Destek Miktarı ve Ödeme Şekli

-A +A
  • Program kapsamında destek üst limiti gidilecek ülkelere göre değişmektedir.

Ülkelere göre belirlenen destek üst limitleri için tıklayınız.

  • Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği; taahhütname, değerlendirme raporu, dizi pusulası, etkinlik katılım belgesi, bildirinin sözlü sunum için kabul edildiğini gösteren belge ve harcama belgelerinin asılları (etkinlik katılım, konaklama ve seyahat faturası) ile TÜBİTAK dışında başka bir kurum/kuruluştan destek alınıp alınmadığına ilişkin yazının BİDEB’e gönderilmesi ve ilgili belgelerin uygun bulunmasından sonra kişinin kendi adına açılmış banka hesabına aktarılır.
  • Başvurulan etkinlik kapsamında başka bir kurum veya kuruluştan yol, konaklama ve etkinlik katılım ücreti için destek alınması durumunda bu destek, beyan edilen harcamaların toplamından düşülür. Kalan tutar TÜBİTAK tarafından ödenir. Ödenecek destek miktarı TÜBİTAK tarafından kişiye çıkan destek üst limitinden fazla ise sadece üst limit tutarı kadar ödeme yapılır.

(Güncelleme tarihi 05.02.2020)