İzleme Formları

-A +A

Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği, taahhütname, değerlendirme raporu, etkinlik katılım belgesi ve harcama belgelerinin aslının (dizi pusulası, seyahat bileti, etkinlik katılım ücreti ve otel faturası) BİDEB’e gönderilmesi ve ilgili belgelerin uygun bulunmasından sonra kişinin kendi adına açılmış banka hesabına aktarılır.

Destek ödemesinin gerçekleştirilmesi için bilimsel etkinliğin sonunda dizi pusulasına harcama belgelerinin asılları ile TÜBİTAK dışında başka bir kurum/kuruluştan destek alınıp alınmadığına ilişkin yazının eklenmesi zorunludur. Başvuru sahibine TÜBİTAK dışında başka bir kurum/kuruluş tarafından destek veriliyorsa bu destek miktarı, Dizi Pusulası’nda beyan edilen harcamaların -yol, kayıt ve konaklama ücretleri- toplamından düşülür, kalan miktar TÜBİTAK tarafından ödenir. Ödenecek miktar TÜBİTAK tarafından kişiye çıkan destek üst limitinden fazla ise sadece üst limit tutarı kadar ödeme yapılır.

Destek alan kişilerin etkinlik sonrası BİDEB’e iletmesi gereken belgeler:

 • Taahhütname
 • Değerlendirme raporu
 • Dizi pusulası
   
 • Harcama belgelerinin (uçak, tren, otobüs vb. seyahat bileti, kongre kayıt faturası, konaklama faturası) asılları*
   
 • Başvuru sahibinin TÜBİTAK dışında başka bir kurum/kuruluştan destek alıp almadığını gösteren resmi yazı**
   
 • Etkinlik katılım belgesi (Aslı gibidir onaylı sureti yeterlidir)

 

* Yol gideri kapsamında şehir içi ulaşım giderleri karşılanmaz. Uçak ve otel harcamalarına ilişkin rezervasyon aşamasını gösteren belgeler kabul edilmez.

**İlgili yazı başvuru sahibinin çalıştığı kurum/kuruluşun üst makamlarından alınmalıdır. (Üniversiteler için Bölüm Başkanlığı/Fakülte Sekreterliği/Dekanlık/ Enstitü Müdürlüğü vb. Kurum ve Firmalar için Genel Müdürlük/Daire Başkanlığı/İnsan Kaynakları vb.). İlgili yazının temin edilemediği durumlarda, başvuru sahibinin başka bir kurumdan destek alıp-almadığını beyan eden bir dilekçeyi izleme belgeleri ile birlikte göndermesi gerekmektedir. Kurum/kuruluşlardan temin edilen resmi yazıların asılları veya aslı gibidir onaylı suretleri gerekmektedir.

Detaylı bilgi için S.S.S. bölümünü inceleyebilirsiniz.

(Güncelleme tarihi 01.11.2019)