Değerlendirme Yöntemi

-A +A

Başvurular iki aşamada değerlendirilir.

4.1. Ön İnceleme

Ön inceleme aşamasında programın başvuru koşulları doğrultusunda başvuru belgeleri kontrol edilmektedir. Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan, faks ve/veya elektronik posta ile yapılan başvurular bilimsel değerlendirmeye tabi tutulmadan iade edilir.

4.2. Bilimsel değerlendirme

Bilimsel değerlendirme, konusunda uzman panelist veya dış danışmanlar tarafından, aşağıdaki kriterler esas alınarak yapılmaktadır.

  • Adayın Akademik, Bilimsel Yetkinliği ve Dil Yeterliliği
  • Adayın Akademik Özgeçmişi ile Toplantı Konusunun Uyumu
  • Toplantının Katılımcıya Katkısı

Değerlendirme yalnızca sisteme yüklenen belgeler üzerinden yapılmaktadır. Bu nedenle her bir koşul, açık ve belirlenen içerikte olacak şekilde başvuru formları aracılığıyla sisteme yüklenmelidir.

Değerlendirme sonuçları GYK tarafından görüşülerek Başkanlığa sunulur. Desteklenecek başvurular ve destek miktarları Başkanlık onayı ile belirlenir, yurt dışındaki ilgili kurumun onayı ile kesinleşir.

Not: Lindau Konseyi ve Vakfı ile TÜBİTAK arasında imzalanan protokol cercevesinde Türkiye’den yapılan başvurular içerisinden belirlenen kontenjan sayısınca aday TÜBİTAK tarafından Lindau Konseyi ve Vakfı'na önerilmektedir. Lindau Konseyi ve Vakfı tarafından yapılan değerlendirme sonrasında  kazananlar, önerilenler arasından Lindau Konseyi ve Vakfı tarafından belirlenmektedir.