Yükümlülükler

-A +A

YÜKÜMLÜLÜKLER

  1. Desteklenen kişi,  taahhütnamesini etkinlik başlamadan en geç bir ay önce imzalayarak BİDEB’ e ulaştıracaktır.
  2. Destek alan kişinin katıldığı etkinlik ile ilgili raporu, etkinliğin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde BİDEB’e sunması gerekir. Etkinliğe ait raporun 30 gün içinde hazırlanamadığı durumlarda, belirtilen süre içerisinde BİDEB’e yazılı olarak bildirilmesi ve Etkinlik Destekleri Grup Koordinatörü tarafından uygun bulunması halinde bu süre aşılabilir, ancak bu süre her halükarda etkinliğin bitiş tarihi itibariyle 6 ayı aşamaz.
  3. Desteklenen kişi, etkinlik için verilen desteğe ait yolluk bildirim formunu etkinliğin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde BİDEB’e ibraz etmek ve hesabını kapatmak zorundadır. Etkinliğe ait belgelerinin 30 gün içinde hazırlanamadığı durumlarda, belirtilen süre içerisinde BİDEB’e yazılı olarak bildirilmesi ve Etkinlik Destekleri Grup Koordinatörü tarafından uygun bulunması halinde bu süre aşılabilir, ancak bu süre her halükarda etkinliğin bitiş tarihi itibariyle 6 ayı aşamaz.
  4. Yükümlülüklere uyulmaması halinde “Taahhütname” hükümleri uyarınca işlem yapılır.