Değerlendirme Yöntemi

-A +A

Başvurular, konunun uzmanlarından oluşturulan jüri/panel/danışman görüşleri alınarak BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından değerlendirilir. Desteğe hak kazanan asil ve yedek adaylar belirlenir, desteklenecek kişiler Başkanlık onayı ile kesinleşir.

Başvurular adayın yetkinliği, çalışmanın niteliği, iş fikri, iş geliştirme potansiyeli, yaygın etki,  girişimcilik ve yenilikçilik kültürünün geliştirilmesine olan etkisi ve kişiye/topluma/ülkeye yararı/etkisi yönlerinden değerlendirilir.