Formlar

-A +A

Etkinlik Sonrası İstenilen Dokümanlar

TÜBİTAK tarafından desteklenen Proje Pazarı etkinliği için etkinlik tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde aşağıdaki dokümanlar TÜBİTAK’a sunulmalıdır.

  • Proje Pazarı Etkinlik Raporu (AGY354-01)  
  • Proje Pazarları Destekleme Programı Mahsup/Kesin Hesap Formu
  • Proje Pazarı Etkinliği kapsamında, etkinlik adına açılan özel hesaptan yapılan tüm harcamalarıgösteren hesap ekstresi
  • Proje Pazarı Etkinliği sonrası, artan tutar var ise ilgili tutarın TÜBİTAK’a iade edildiğine ilişkinbanka iade dekontu
  • Proje Pazarı Etkinliği sonrası, etkinlik adına açılan özel hesaptan yapılan tüm harcamalar tamamlandıktan ve varsa artan tutar TÜBİTAK’a iade edildikten sonra, Özel hesabın kapatıldığına ilişkin kapatma dekontu
  • Proje Pazarı Etkinliği kapsamında hazırlanan afiş, broşür, davetiye, kitapçık v.b. basılı materyallerden birer örnek