İzleme ve Sonuçlandırma

-A +A

Desteklenmesi  onaylanan  Proje Pazarı harcamalarının karşılanması amacıyla başvuru formunda bildirilen ve kuruluş adına ve etkinliğe ilişkin  bankada açılmış özel hesaba TÜBİTAK bütçesine gider kaydedilmek üzere destek tutarı ödenir.

Desteklenen etkinlik kapsamında, desteklenmesi uygun bulunan harcamalara ilişkin tüm ödemelerin etkinlik bitim tarihinden itibaren en geç bir ay içinde tamamlanması gerekir. Etkinlik bitiminden sonra en geç bir ay içinde Proje Pazarları Etkinlik Raporu (AGY354) ve Mahsup/Kesin Hesap Formu  etkinlik sorumlusunca hazırlanır ve bir ön yazı ile birlikte kuruluş yetkilisi tarafından TÜBİTAK’a iletilir. Bu raporun ekinde etkinlik sonrası düzenlenen yayın, rapor vb. çıktılar gönderilmelidir.