Kriterler

-A +A

Proje Pazarları Destekleme Programı  kapsamındaki etkinliklerde temel ilke; somut ArGe düşünce ya da proje önerilerine sahip olup, bunları gerçekleştirmek için kendi yetenekleri dışında başka uzmanlık alanlarında katkıya gereksinim duyan, proje öneri veya sonuçlarına ilişkin talep varlığını araştıran ya da arz edilen proje işbirliği önerilerine teknolojik veya finansal katkıda bulunmak isteyen üniversite, araştırma ve  özel sektör  kuruluşlarından temsilcilerin  bir araya gelerek  aktif katılımları ile projelerini birbirlerine tanıtmaları yoluyla işbirliği olanaklarına ortam oluşturulmasıdır.

Başvurular bu ilkeye uygun içerikte hazırlanmalıdır.