Yöntem

-A +A

Proje etkinliği sonrasında 1503 Uygulama Esaslarında belirtilen iade dekontu, Mahsup/Kesin Hesap Formu, Proje Pazarı Etkinlik Raporu (AGY 354) ve diğer dökümanlar TÜBİTAK'a sunulur. Bu belgeler değerlendirilerek destekleme süreci sonuçlandırılır.