İzleme ve Sonuçlandırma

-A +A

Projeler, destek karar yazısında belirtilen raporlama takvimine göre belirlenen altışar aylık dönemler halinde izleyici(ler) tarafından izlenerek desteklenir. Projenin son döneminde, kuruluş tarafından proje sonuç raporu sunulur.