Süreç

-A +A
  • Proje önerileri PRODİS (Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi) (http://eteydeb.tubitak.gov.tr) üzerinden TÜBİTAK’a gönderilir.
  • Proje önerileri alanında uzman kişiler ve kurullar tarafından değerlendirilir ve uygun bulunan projeler desteklenir.
  • Desteklenen projeler için firma ile TÜBİTAK arasında bir sözleşme imzalanır.
  • Firma projeyi yürütür ve altışar aylık dönemlerde proje giderlerini ve proje faaliyetlerini içeren dönem raporunu (Ar-Ge Yardımı İstek Formu) TÜBİTAK’a sunar.
  • İzleme aşamasında TÜBİTAK alanında uzman bir izleyici görevlendirir, projelerin ilerleyişini izler ve destek ödemesini yapar.
  • Projenin son döneminde ilave olarak bir Proje Sonuç Raporu hazırlanır.
  • Tamamlanan projenin Ticarileşme Süreçleri takip edilir.