BIT

-A +A

Genişbant Teknolojileri
Bulut Bilişim (Sanallaştırma Dahil)
Gömülü Sistemler
Bilgi Güvenliği
Mobil İletişim Teknolojileri
Mikro/Nano/Opto-Elektronik Teknolojileri (MEMS, NEMS, MOEMS) ve Yarı İletken Teknolojileri
Robotik ve Mekatronik
Mobil Uygulamalar
Açık Kaynak Yazılımlar
Ekran Teknolojileri
Veri Madenciliği ve Veri Depolama

Genişbant Teknolojileri

1511-BIT-GNBT-2015-2-Genişbant Teknolojileri (Kablolu/Kablosuz İletişim Teknolojileri ve IP teknolojileri dahil)-Karşılıklı Bağımlı Altyapı Sistemleri (Bu çağrı kapanmıştır)

Karşılıklı Bağımlı Altyapı Sistemlerinin Geliştirilmesi

Araştırmalar aşağıdaki veya benzeri konulara odaklanacaktır:
* Yeni malzemeler kullanılarak karşılıklı bağımlı kritik altyapı sistemleri
* Karşılıklı bağımlı kritik altyapı sistemlerinin kontrolü, izlenmesi, yönetimi, simülasyon ve modellemesine yönelik yenilikçi uygulamalar
* Kritik altyapı sistemlerinde esneklik, performans ve hızın artırılmasına yönelik yenilikçi mühendislik çözümleri
* Gömülü olan yazılım ve bilişim sistemlerinin entegrasyonunun iyileştirilmesi

1511-BIT-GNBT-2016-1-Genişbant Teknolojileri (Kablolu/Kablosuz İletişim Teknolojileri ve IP teknolojileri dahil)-Yeni Nesil İnternet Teknolojileri (Bu çağrı kapanmıştır)

Yeni Nesil İnternet Teknolojilerinin Geliştirilmesi

Araştırmalar aşağıdaki veya benzeri konulara odaklanacaktır:
* 4G, 5G ve sonrası teknolojiler
* İleri 5G ağ altyapıları
* LTE-Advanced ve post-LTE sistemler
* Yeni hava arayüzü (air interface) teknolojileri

1511-BIT-GNBT-2016-2-Genişbant Teknolojileri (Kablolu/Kablosuz İletişim Teknolojileri ve IP teknolojileri dahil)-Akıllı Optik ve Kablosuz Ağ Teknolojileri (Bu çağrı kapanmıştır)

Akıllı Optik ve Kablosuz Ağ Teknolojileri

Projeler aşağıdaki veya benzeri teknolojilere odaklanacaktır:
* Optik ağların maliyet etkin ve esnek kaynak kullanımı sağlamasına yönelik kontrol ve yönetim sistemleri
* Veri merkezleri arası bağlantıların iyileştirilmesi
* Maliyet etkin ve enerji verimli teknolojiler

1511-BIT-GNBT-2017-1-Genişbant Teknolojileri (Kablolu/Kablosuz İletişim Teknolojileri ve IP teknolojileri dahil)-Yenilikçi Fiber Teknolojiler (Bu çağrı kapanmıştır)

Yenilikçi Fiber Teknolojilerin Geliştirilmesi

Projeler aşağıdaki veya benzeri konulara odaklanacaktır:
* Fiber altyapı üzerinden yüksek hızlı genişbantın yaygınlaştırılması için ihtiyaç duyulan gelişmiş xPON/Active Ethernet teknolojiler (GPON, EPON, WDM-PON)
* STM-1, 4, 16, 64 gibi paket veri taşıma sistemlerinin IP ağ haberleşme sistemlerinin yerini almasını sağlayacak teknolojiler

1511-BIT-GNBT-2017-2-Genişbant Teknolojileri (Kablolu/Kablosuz İletişim Teknolojileri ve IP teknolojileri dahil)-Genişbant Kablosuz Ağ Teknolojilerinde Performans Artırımı (Bu çağrı kapanmıştır)

Genişbant Kablosuz Ağ Teknolojilerinde Performans Artırmaya Yönelik Teknolojiler

Projeler aşağıdaki veya benzeri teknolojilere odaklanacaktır:
* Yüksek hız ve kapasite
* Kullanıcı dostu ve maliyet etkin olma özelliği
* Açık erişim ve geniş kapsama alanı
* Yüksek veri güvenliği

Bulut Bilişim (Sanallaştırma Dahil)

1511-BIT-BBIL-2015-2-Bulut Bilişim-Altyapı Teknolojileri  (Bu çağrı kapanmıştır)

Bulut Bilişimde Altyapı Teknolojileri

Projeler aşağıdaki veya benzeri konulara odaklanacaktır:
*Bulut bilişim uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlayacak altyapı teknolojilerine yönelik yazılım, donanım ve sistemlerin geliştirilmesi (büyük sunucu çiftliklerinin yönetimi, iletişim güvenliği, veri güvenliği vb.)
* IPTV ve OTT (Over-the-top) teknolojilerini besleyecek ve yeni nesil televizyon yayıncılığının altyapısını oluşturacak içerik ve uygulama dağıtım sistemlerinin (CDN - Content Delivery Network) geliştirilmesi ve devreye alınması
* Süreç tabanlı iş yazılımlarının (tahsilat, faturalama, vb.) SaaS modelinde geliştirilmesi
* Bulut bilişim sunucularını sunuculara tek tek bağlanmadan sunucuların router'lar gibi provisioning sistemleri ile yönetilebildiği standartların oluşturulması ve bu standartlara uygun açık kaynak kodlu yazılım platformlarının geliştirilmesi
* Bulut bilişim ortamını kullanan, ana üreticilerin tedarikçileri ile her türlü ilişkisini buluttaki arayüz ile yapmayı sağlayan, mobil cihazlarla desteklenen, genel kabul görmüş işletim sistemlerini (linux, windows) ve internet tarayıcılarını (chrome, firefox, explorer) kullanan yazılımların gerçeklenmesi

1511-BIT-BBIL-2016-1-Bulut Bilişim-Sektörel Uygulamalar ve Hizmetler (Bu çağrı kapanmıştır)

Sektörel Uygulamalar ve Hizmetlerin Geliştirilmesi

Projeler aşağıdaki veya benzeri ürünlere odaklanacaktır:
* Sektörel uygulamalar için bulut hizmetlerin (SCM, ERP, CRM vb.) geliştirilmesi
* Mobil kullanıcılar için uygulamaların bulutla desteklenmesi (mobil bulutlar)
* Bulut uygulamaları için metodik yazılım geliştirilmesi
* Sektörel bazda büyük çaplı veri saklama ve yönetimi
* Bulut üzerinden iletişim destekli iş süreçleri uygulamaları

1511-BIT-BBIL-2016-2-Bulut Bilişim-Büyük Veri İşleme (Bu çağrı kapanmıştır)

Büyük Veri İşleme Teknolojilerinin Geliştirilmesi

Projeler aşağıdaki veya benzeri ürünlere odaklanacaktır:
* Hızlı veri okuma ve işleme teknolojileri
* Büyük veri setlerinde bağlılık (associative) bilgisini koruyarak işlem yapabilecek,  web ve mobil ara yüzlü, dinamik veri madenciliği uygulamaları
* Düşük internet hızlarında alınan verilerin farklı coğrafi konumlardaki bulut mimarisi tabanlı veri tabanlarında yedeklenmesine ve geçmişe dönük çoklu sorgu yapılabilmesine yönelik yazılımlar
* Çok büyük verilerin (structured/unstructured) bulut üzerinde düşük maliyetle işlenmesi (Hadoop sistemleri)

1511-BIT-BBIL-2017-1-Bulut Bilişim-Sanallaştırma Teknolojileri (Bu çağrı kapanmıştır)

Sektörel Uygulamalara Yönelik Sanallaştırma (Virtualization) Teknolojileri

Projeler aşağıdaki veya benzeri ürünlere odaklanacaktır:
* İşletim sistemi sanallaştırma yazılımları
* Uygulama sanallaştırma yazılımları
* Hizmet sanallaştırma yazılımları

1511-BIT-BBIL-2017-2-Bulut Bilişim-Bulut Üzerinden ve Bulutlar Arası İletişim Teknolojileri (Bu çağrı kapanmıştır)

Bulut Üzerinden veya Bulutlar Arası İletişim Teknolojileri

Projeler aşağıdaki veya benzeri konulara odaklanacaktır:
* Farklı bulutlar arasında birlikte çalışabilirlik (Intercloud interoperability)
* İçeriklerin dağıtımı için teknolojiler geliştirilmesi
* Sanal sunucu yönetim sistemleri

Gömülü Sistemler

1511-BIT-GOMS-2015-2-Gömülü Sistemler-Yazılım ve Tasarım Araçları (Bu çağrı kapanmıştır)

Gömülü Yazılım ve Tasarım Araçları

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere odaklanacaktır:
* Gömülü yazılım geliştirme ve tasarım araçları
* Performans öngörme ve doğrulama araçları
* Gömülü yazılım test sistemleri
* Yazılım simülasyonu ve çevrimiçi yazılım geliştirmeye yönelik araçlar
* Gömülü sistemler için programlama araçları tasarımı

1511-BIT-GOMS-2016-1-Gömülü Sistemler-Çeşitli Sektörlere Yönelik Gömülü Sistemler ve Uygulamaları (Bu çağrı kapanmıştır)

Çeşitli Sektörlere Yönelik Gömülü Sistemler ve Uygulamaları

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere odaklanacaktır:
* Çevresel sensörlerin entegre edildiği gözleme yönelik akıllı sistemler
* Akıllı ev, şehir, sayısal pano, bilgilendirme sistemleri
* Eğitime yönelik akıllı sınıf, tahta ve benzeri uygulamalar
* Savunma sektörüne yönelik güdümlü sistemler, biyogüvenlik
* Hasta takip ve tıp elektroniği sistemleri

1511-BIT-GOMS-2016-2-Gömülü Sistemler-Haberleşme Sistemleri (Bu çağrı kapanmıştır)

Gömülü Haberleşme Sistemleri (Makina-Makina, Makina-İnsan, Makina-Mobil Sistem)

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere odaklanacaktır:
* Taşımacılık sektöründe GPS ile takip sistemleri (araç ve filolara ait güzergâh takibi, konum belirleme, sensör özelliklerinin takibi/bilgi alma yöntemleri)
* Sayaç okuma uygulamalarında su, doğal gaz, elektrik gibi bir sayaç ile tutulan verilerin; uzaktan alınması, raporlanması, komut gönderilmesi ve bakımının yapılması
* Emniyet birimlerine yönelik belli bölgelerin takibi, uzaktan bilgi alınması, acil durumların bildirilmesi ve veri alınması
* Savunma sanayinde uzaktan yönetilen silahların kullanılabilmesi, insanların yaklaşmaması gereken deneylerin, testlerin yapılabilmesi
* Tarım uygulamalarında doğal olayların; hava, nem, basınç gibi anlık değişim gösteren durumların analizi
* Sağlık sektöründe takip edilmesi gereken hastalıklarda ölçümlerin alınması ve depolanması

1511-BIT-GOMS-2017-1-Gömülü Sistemler-Akıllı Enerji Yönetimi (Bu çağrı kapanmıştır)

Sektörel Uygulamalarda Akıllı Enerji Yönetimine Yönelik Gömülü Sistemler

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere odaklanacaktır:
* Gömülü sistemlerde enerjinin verimli kullanılmasına yönelik modüller
* Birden çok enerji kaynağı olması durumunda enerji dağılımını optimum seviyede yönetebilen modüller

1511-BIT-GOMS-2017-2-Gömülü Sistemler-Taşınabilir Uygulamalara Yönelik Gömülü Sistemler (Bu çağrı kapanmıştır)
Taşınabilir Cihazlara Yönelik Gömülü Sistem ve Bileşenleri

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere odaklanacaktır:
* Taşınabilir multimedya uygulamalarına özel gömülü sistemler
* Mobil cihazlara yönelik gömülü sistem bileşenleri
* Yenilikçi video kodlayıcıları

Bilgi Güvenliği

1511-BIT-BGUV-2016-1-Bilgi Güvenliği-Yerli Güvenlik Yazılımları (Bu çağrı kapanmıştır)

Yerli Güvenlik Yazılımlarının Geliştirilmesi

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere odaklanacaktır:
* Kötücül yazılım ve benzeri tehditleri tespit ve bertaraf edecek yerli yazılımlar
* Web sunucularındaki güvenlik açıklıklarını otomatik tespit edecek yerli yazılımlar

1511-BIT-BGUV-2017-1-Bilgi Güvenliği-Mobil Cihaz ve Uygulamalarda Güvenlik Sistemleri (Bu çağrı kapanmıştır)

Mobil Cihaz ve Uygulamalarda Güvenlik Sistemleri

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere odaklanacaktır:
* Noktadan noktaya güvenli iletişim sağlayacak kanallar
* Fiziksel boyutta güvenliğin sağlanmasına yönelik sistemler (biyometrik onaylama, sanallaştırma, akıllı kartlar vb.)
* Platformlarda ve kullanıcı etkileşimlerinde güvenlik sistemleri (sanallaştırma, güvenlik açığı bulma ve bertaraf etme vb.)

Mobil İletişim Teknolojileri

1511-BIT-MILT-2015-2-Mobil İletişim Teknolojileri-Yüksek ve Düşük İrtifa Platformu Haberleşme Sistemleri (Bu çağrı kapanmıştır)

Yüksek ve Düşük İrtifa Platformu Haberleşme Sistemleri

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere odaklanacaktır:
* Sistem Entegrasyonu
Yüksek İrtifa Platformu: 17-22 km yükseklikte sabit veya sabite yakın konumda durabilecek, balon tipi hava aracı.
Düşük İrtifa Platformu: 300m-3km yükseklikte bir platform.
(Bu araçlar yerli imkanlarla geliştirileceği gibi dışarıdan da temin edilebilir)
Düşük İrtifa Platformu baz istasyonu (örneğin; LTE enodeB) görevi görecektir.
Yüksek İrtifa Platformu’nun tasarsız ağlar ile iletişimini sağlamada genişbant RF, hücresel sistemlerde backhaul hizmeti için ise optik link kullanılacaktır.

* Heterojen Teknolojileri Destekleyecek Gateway: Yerde konuşlandırılacak portatif baz istasyonları çıkış noktası (gateway) görevi görecek şekilde; LTE, TETRA/APCO (kamu güvenliği) ve uydu haberleşme ağları arasında köprü vazifesine sahip

* Çoklu HAP Sistemi: Çoklu Yüksek İrtifa Platformu’nda (HAP) uygulama olarak uydu-tabanlı sistemlere (örneğin; GPS’e) alternatif bir konumlandırma sistemi. Havadaki 3-4 Yüksek İrtifa Platformu sayesinde yeryüzündeki bir alıcının konumlandırılması

1511-BIT-MILT-2016-2 Mobil İletişim Teknolojileri-Yenilikçi Mobil Heterojen Ağ Teknolojileri (Bu çağrı kapanmıştır)

Yenilikçi Mobil Heterojen Ağ Teknolojileri

Mevcut kablosuz (2G, 3G, 4G, Wi-Fi, VLC, FSO, uydu, vb.) ve kablolu (PLC, fiber, xDSL, vb.) iletişim teknolojilerinin birlikte etkin çalışmasını sağlayan teknik ve maliyet açısından verimli mobil heterojen ağ teknolojilerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere odaklanacaktır:
* Ağlar arasında Self Organizing Network (SON)
1) Baz İstasyonları arası geçiş
2) Ana makro baz istasyonu ile haberleşme
3) Kendi kendini uyarlayabilen baz istasyonu tasarımı (konfigure etmesi)
4) Ağ yönetimi destek sistemi (Operation support system (OSS))
Düşük gecikmeli, maliyet etkin, yüksek servis kalitesi sunacak protokoller ve donanımlar, kapsama ve kapasite optimizasyonları, hücre içindeki baz istasyonlarının girişim (interference) optimizasyonu

* Altyapı veya son kullanıcılar için melez (hibrit) modem
1) Tamamen yerli yazılım ve donanım yetenekleri ile, Hibrit Terminal ve Modem ürünlerinin tasarlanması, geliştirilmesi
2) Terminal ve Modem ürünlerinin, diğer ürünler ile birlikte çalışabilirliğinin sağlanması

* Dinamik spektrum erişim tabanlı mobil iletişim teknolojileri
Spektrumun verimli kullanılarak yüksek hızda ve kalitede mobil iletişim hizmetlerinin sunulması

Projeler aşağıdaki ve benzeri çalışmaları içerecektir:

Ağlar arasında Self Organizing Network (SON)
* Mevcut ve yeni nesil mobil kablosuz iletişim ağlarını destekleyen, ağ eniyileme yöntemlerinden Self-Organizing Network (SON) teknolojisi, oto konfigürasyon ve ağ yönetim/planlama araçlarının geliştirilmesi

Altyapı veya son kullanıcılar için melez (hibrit) modem
*Altyapı veya son kullanıcılar için hibrit modem tasarımı ve geliştirilmesine yönelik teknoloji ve prototip geliştirme çalışmaları

Dinamik spektrum erişim tabanlı mobil iletişim teknolojileri
* Dinamik spektrum erişim tabanlı mobil iletişim teknolojilerinin (örneğin; TV White Space) geliştirilmesi

1511-BIT-MILT-2017-2 Mobil İletişim Teknolojileri-Mobil Cihazlara Yönelik Ağ Teknolojileri  (Bu çağrı kapanmıştır)

Mobil Cihazlar Üzerinde Çalışabilecek Ağ Teknolojileri

Projeler aşağıdaki veya benzeri konulara odaklanacaktır:
* Mevcut kablosuz (2G, 3G, 4G, Wi-Fi, VLC, FSO, uydu vb.) ve kablolu (PLC, fiber, xDSL vb.) iletişim teknolojilerinin birlikte etkin çalışmasının sağlanması
* En az 50 Mbit gönderme ve 200 Mbit indirme kapasitesini kesintisiz olarak verilebilmesi
* Şebeke yoğunluğuna duyarlılık
* Dinamik yük paylaşımı yapılabilmesi
* Teknik ve maliyet açısından verimli

Mikro/Nano/Opto-Elektronik Teknolojileri (MEMS, NEMS, MOEMS) ve Yarı İletken Teknolojileri

1511-BIT-MNOE-2015-2-Mikro/Nano/Opto-Elektronik Teknolojileri (MEMS, NEMS, MOEMS) ve Yarı İletken Teknolojileri-Havacılık ve Uzay Sektörüne Yönelik MEMS Tabanlı Sistemler (Bu çağrı kapanmıştır)

Havacılık ve Uzay Sektörlerine Yönelik MEMS Tabanlı Sistemlerin, Alt Bileşenlerin ve Devrelerin Geliştirilmesi

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere odaklanacaktır:
* Wireless Camera Networkler'de kullanılmak üzere düşük güç tüketimine sahip CMOS sensörleri
* İnsansız Hava Araçlarına monte edilebilecek minyatür yüksek çözünürlüklü optik kameralar
* GPS+INS entegrasyonu yapılmış LiDAR sistemleri
* LEO yörüngesinde görev yapan uydulardan yüksek yer çözünürlüğüne sahip görüntü alabilen ve görünür spektrumdaki dalga boyunda çalışan kamera sistemleri ve optik bileşenler
* İnsansız Hava Araçları, uçak ve helikopterlere yönelik düşük ağırlıklı (< 5 kg), dalga boyu çözünürlüğü hassas (0.1 nm) Lazer Etkileşimli Plazma Spektroskopi teknikleri

1511-BIT-MNOE-2016-2-Mikro/Nano/Opto-Elektronik Teknolojileri (MEMS, NEMS, MOEMS) ve Yarı İletken Teknolojileri-Kızılötesi Dedektör Dizinleri (Bu çağrı kapanmıştır)

Maliyet Etkin Kızılötesi Dedektör Dizinlerinin Geliştirilmesi

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:
* MEMS ve CMOS teknolojileri kullanarak maliyet etkin kızılötesi dedektör dizinleri (Pul büyüklüğü: 8 inç; sensör büyüklüğü: 160x120 veya daha küçük; sensör maliyeti: <= 100 $; kamera boyutları: <= 1 inç3; sensör güç tüketimi: < 150 mW; bu teknoloji kapsamında geliştirilecek termal kameraların küçük boyutlu (1 inç3) ve maliyet etkin (< 1500$) olması gerekmektedir)

Projeler aşağıdaki ve benzeri çalışmaları içerecektir:

* Maliyet etkin mikrobolometre tipi dedektörlerin tasarımı (Simülasyon ve analizler ile dedektör performans kriterlerini sağlayan mikrobolometre tasarımları): NETD: < 300 mK; 30 fps; Hedeflenen sensör maliyeti 100 $ veya altı olmalıdır.
* Tasarlanan dedektörlerin geliştirilmesi için cihaz ve süreçlerin optimizasyonu ve 160x120 veya daha küçük odak düzlem matrisi büyüklüğünde dizinlerinin okuma devresi üzerinde geliştirilmesi (160x120 veya daha küçük odak düzlem matrisi boyutlarında okuma devresi üzerinde geliştirilmiş dedektör dizinleri) : NETD: <300 mK (@ 10 kHz elektriksel band); Ölü piksel oranı: <5%
* Maliyet etkin dedektörlere uygun okuma devrelerinin geliştirilmesi (Maliyet etkin dedektörlere uygun ve 160x120 veya daha küçük odak düzlem matrisini tarayabilen okuma devresi): 30 fps görüntüleme hızı; < 150 mW güç tüketimi
* Küçük boyutlu (lens hariç 1 inç3) ve maliyet etkin termal kamera geliştirilmesi (160x120 veya daha küçük odak düzlem matrisi boyutlarındaki okuma devresi üzerinde geliştirilmiş ve vakum ortamında paketlenmiş maliyet etkin dedektörlerin test ve karakterizasyon düzeneği)

 

1511-BIT-MNOE-2017-2-Mikro/Nano/Opto-Elektronik Teknolojileri (MEMS, NEMS, MOEMS) ve Yarı İletken Teknolojileri-MEMS/NEMS Tabanlı Biyolojik ve Kimyasal Sensör ile Eyleyici Sistemler (Bu çağrı kapanmıştır)

MEMS/NEMS Tabanlı Biyolojik ve Kimyasal Sensör ve/veya Eyleyici Sistemlerin Geliştirilmesi

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere odaklanacaktır:
* Tümleşik özellikli mikro/nano üretim teknikleri kullanılarak üretilmiş biyosensörler
* Gıda bozulmasını ve/veya katkı maddelerini tespit edebilen biyosensörler ve kimyasal sensörler
* Salgın hastalıkların erken tanısına yönelik biyosensörler
* Kanser ve kanser metastazı erken teşhisine yönelik biyosensörler
* Sepsis tanısına yönelik biyosensörler
* Kontrollü ilaç salınım sistemlerine yönelik biyosensörler
* Zehirli gazları (sarin, hardal gazı, CO, vb.) tespit edebilen kimyasal sensörler
* Akaryakıt saflığını ölçen kimyasal sensörler
* Kontrollü madde (narkotik) ve ilaçların kullanımının belirlenmesi için sensör ve analiz sistemi

Projeler aşağıdaki ve benzeri çalışmaları içerecektir:
* Biyosensörler ve kimyasal sensörler alanındaki mevcut bilgi birikiminin kullanılarak sensör prototipleri geliştirilmesi
* Performans testleri ve alan uygulamaları

Robotik ve Mekatronik Sistemler

1511-BIT-ROME-2015-2-Robotik ve Mekatronik-Sektörel Robotik Uygulamalar (Bu çağrı kapanmıştır)

Sektörel Robotik Uygulamalar

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere odaklanacaktır:
* İmalat, inşaat, tarım, sağlık, taşımacılık sektörlerinde kullanılmak üzere hizmet robotlarının prototipleri
* Halihazırdaki sistemler ve yapılarla entegrasyonun sağlanması
* Modüler, yeniden kullanılabilir ve kolay kullanılır olması

1511-BIT-ROME-2017-1-Robotik ve Mekatronik-İnsansı Robotlar (Bu çağrı kapanmıştır)

İnsansı (Humanoid) Robotlar

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere odaklanacaktır:
* Yapay zeka temelli robotik uygulamalar 
* Sektörel ihtiyaçlara göre tasarlanmış ve pilot olarak uygulanmış yapay zeka temelli sistemler
* Ev ve hasta bakımına yönelik robotlar
* Davranış terapisinde kullanılabilecek robotlar
* Engelliler için hareketlilik (mobility) robotları

Mobil Uygulamalar

1511-BIT-MUYG-2016-2-Mobil Uygulamalar-Yeni Nesil Mobil Uygulama Geliştirme Araçları (Bu çağrı kapanmıştır)

Yeni nesil Mobil Uygulama Geliştirme Araçlarının Geliştirilmesi

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere odaklanacaktır:
* E-mobil platformları, akıllı telefon ve tablet uygulamaları
* Kötü amaçlı içerik, yazılım, virüs vb. saldırılara karşı kullanıcıyı ve mobil cihazı koruyan uygulamaların geliştirilmesi
* Askeri durumsal farkındalık ve komuta kontrol uygulamaları
* Tüketici elektroniğine yönelik uygulamalar
* Oyun teknolojileri, sosyal medya uygulamaları
* Lokasyon bulma sistemleri ve uygulamaları
* Mobil-to-Pbx uygulamaları
* Cep telefonu ile otomasyon uygulamaları
* Mobil elektronik imza uygulamaları
* Android OS geliştirme
* Uygulamaların daha az yazılım kodu ve daha az enerji tüketerek çalışması

Açık Kaynak Yazılımlar

1511-BIT-AKAY-2016-1-Açık Kaynak Yazılımlar-Sektörel İş Zekası ve İş Akış Araçları (Bu çağrı kapanmıştır)

Sektörel İş Zekası ve İş Akış Araçları

Projeler aşağıdaki veya benzeri konulara odaklanacaktır:
* Sektörel ihtiyaçlara uygun açık kaynak tabanlı iş zekası yazılım ve uygulamaları
* Teknik çözümler ve yapısal tasarımlar

Ekran Teknolojileri

1511-BIT-EKRN-2016-1-Ekran Teknolojileri-Ekran Üretim Teknolojileri ve Makineleri (Bu çağrı kapanmıştır)

Ekran Üretim Teknolojilerinin ve Makinelerinin Geliştirilmesi

Projeler aşağıdaki veya benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:
* AMOLED Piksel Matrisinin Sürücü Devre Tasarımı ve Geliştirilmesi: Ekran sürme tekniklerinin, devre kartının ve yazılımının geliştirilmesi (50Hz‘lik RGB video gösterime uygun sürücü devre tasarımı)
* AMOLED Ekranın Entegrasyonu: Optik performans, elektriksel performans, güvenirlik (çevresel ve mekanik), EMC/EMI ve 50Hz ‘lik RGB video gösterime uygunluk
* Yüksek hacimli seri üretime uygun OLED ekran üretim teknolojilerinin (roll-to-roll, vakum buharlaştırma sistemleri, ince film kaplama teknikleri, mürekkep püskürtme vb.) geliştirilmesi
* Organik Elektronik Aygıtlar (OPV, OLED, OFET vb.) Için Rulodan Ruloya ve Saçtırma Sistemlerini Içeren Entegre Pilot Üretim Hattı: 30 cm (12”x12”); TCO kaplamaları için; PET, PES, PEN esnek altlıklar üzerine 0,1-1 m/dk taşıma hızı; üretilen TCO malzemelerinin esnek altlıklar için 50 - 300 ohm/kare özdirenç, +%90 uniformity ve %75+ optik geçirgenliğe sahip olması;  Vakum seviyesi 10-6 hPa’dan düşük; sistemler arası asal ortamda geçiş sağlaması; alttaş sıcaklığı 80oC’den düşük
* AMOLED ve LED Görüntüleme Sistemleri için Aktif Matris ve Organik Katmanların Oluşturulması için Cluster veya In-Line (PVD/CVD Vakum Buharlaştırma) Üretim Hattı:12.5x12.5cm (5”x5”) esnek (PET, PES, PEN, metal, vb.) veya esnek olmayan (cam, kuvars, silisyum, safir, metal, vb.) altlık boyutları; aktif matris oluşturulması için ihtiyaç duyulan kaplama (metal, TCO, yarıiletken, dielektrik, vb.) ve kuru aşındırma sistemleri (reaktif iyon aşındırma) vb. içermesi; küçük molekül organik malzemelerin (HTL, EBL, RGB, vb.) süreç akışına uygun olarak buharlaştırılabilmesi; kaplama kalınlıklarında +-%2 uniformity elde edilebilmesi; alttaş yapısına bağlı olarak +-%5 uniform sıcaklık kontrolü; kaplama sistemlerinde buharlaştırma için yerli tasarım linear source kullanılması; Cam üzerine büyütülen TCO kaplamalarının 1-25 ohm/kare özdirenç, +%90 uniformity ve %75+ optik geçirgenliğe sahip olması

* Mürekkep Püskürtme (inkjet printer) Cihazı: Özgün nozzle tasarımı içeren, printer başlığının ucu düz 128 nozzlelı (128 flat nozzle) olması; pikolitre seviyesinde damlatma hacmi; 3 farklı rengi (RGB) ard arda uygulayabilme özelliği; AMOLED ekran üretimi için farklı renk mürekkeplerin mikro boyutlu piksellerin içine hassas bir şekilde adreslenmesi; sistem genelinin hassasiyeti 5μm 3 sigma olması; Damlacık oluşumunu izlemek ve hassas hizalama için iki adet CCD kamera olması;  superyellow, PPV türevli polimer esaslı vb. malzemelerin kullanılması; gerekli ısıtıcı sistemler kullanılarak polimerlerin cure ya da post cure edilmesi

Projeler aşağıdaki ve benzeri çalışmaları içerecektir:

Organik elektronik aygıtlar (OPV, OLED, OFET, vb.) için rulodan ruloya ve saçtırma sistemlerini içeren entegre pilot üretim hattının geliştirilmesi
* Pilot üretim hattını oluşturan bileşenlerin modellenmesi ve entegrasyonla prototip üretimleri: Plasma temizlik sistemi, vakum sistemi, roll-to-roll sistemi, otomasyon ve kontrol ünitesi, ince film kaplama kaynakları, gaz, basınç, sıcaklık, hız ve gerinim kontrol alt üniteleri, kürleme sistemleri
* Entegrasyonu gerçekleştirilen pilot üretim hattının bileşen ve parametrelerin optimizasyonuna yönelik çalışmalar

AMOLED ve LED görüntüleme sistemleri için aktif matris ve organik katmanların oluşturulması için cluster veya in-line (PVD/CVD vakum buharlaştırma) üretim hattının geliştirilmesi
* Pilot üretim hattını oluşturan bileşenlerin modellenmesi ve entegrasyonla prototip üretimleri: Vakum sistemi, altlık yükleme ve taşıma sistemleri, otomasyon ve kontrol ünitesi, ince film kaplama kaynakları, gaz, basınç, sıcaklık, hız ve gerinim kontrol alt üniteleri, scrubber sistemi, yükleme odası ve transfer sistemi, plazma temizleme ünitesi
* Entegrasyonu gerçekleştirilen pilot üretim hattının, cam ve esnek taban üzerine geliştirilen bileşenlerin ve parametrelerin optimizasyonu

Mürekkep püskürtme (inkjet printer) cihazı
* Mürekkep nozel sisteminin tasarımı ve prototip üretimi
* Pieozo-elektrik print-head tasarımı ve prototip üretimi
* CNC router sisteminin tasarımı ve prototip üretimi
* İnk-jet yazıcı cihazının entegrasyonu, sistemin otomasyonu ve kontrolü
* Performans belirleme ve iyileştirme çalışmaları

Veri Madenciliği ve Veri Depolama

1511-BIT-VERI-2017-2-Veri Madenciliği ve Veri Depolama-Sağlık Verilerine Yönelik Veri Madenciliği Uygulamaları (Bu çağrı kapanmıştır)

Sağlık Verilerine Yönelik Veri Madenciliği Uygulamaları

Projeler aşağıdaki ve benzeri konulara odaklanacaktır:
* Sağlık hizmetlerine özgü yenilikçi veri madenciliği yöntemlerinin geliştirilmesi
* Sağlık personeli performansının izlenmesine yönelik veri madenciliği yöntemleri ve yazılımları
* Teşhis, tedavi süreçlerinin planlanmasına yönelik uygulamalar
* Kronik ve kritik hastalıklarda verilerin teşhise ve tedaviye yardımcı şekilde kullanılmasına yönelik uygulamalar