Enerji

-A +A

Güneş Enerjisi
Fosil Yakıtlar: Kömür
Sanayide Enerji Verimliliği
Konut ve Ticari Binalarda Enerji Verimliliği
Güç ve Depolama Teknolojileri: Elektrik Güç Dönüşümü, Elektrik İletim ve Dağıtımı

 

Güneş Enerjisi

1511-ENE-GUNS-2015-2-Güneş Enerjisi - Silikon Tabanlı Güneş Hücre Sistemleri (Bu çağrı kapanmıştır)
Silikon Tabanlı Güneş Hücrelerinin Enerji Verimliliğinin Artırılmasına Yönelik Ür-Ge Çalışmaları
Projeler aşağıdaki veya benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:
* Yüksek verimli (> %23) tek kristal silisyum güneş hücrelerinin geliştirilmesi ve en fazla %15 kayıp olacak şekilde modül üzerine uygulanması
* Yüksek verimli (> %20) çok kristal silisyum güneş hücrelerinin geliştirilmesi ve en fazla %15 kayıp olacak şekilde modül üzerine uygulanması
* Amorf Silisyum (a-Si) güneş hücreleri
* Bakır İndiyum Diselenid (CuInSe2) güneş hücreleri

1511-ENE-GUNS-2016-1-Güneş Enerjisi - Yeni Nesil Güneş Hücreleri için Yenilikçi Malzemelerin Üretilmesi (Bu çağrı kapanmıştır)

Yüksek Verimli, Maliyet Etkin, Uzun Ömürlü Yeni Nesil Güneş Hücrelerinde ve/veya İlgili Güneş Hücrelerinin Bina Entregrasyonun Sağlanması için Güneş Enerjisinin Depolanması Aşamasında Kullanılmak Üzere Yenilikçi Malzeme/Nano-Malzemelerin Üretilmesi

Projeler aşağıdaki veya benzeri konulara odaklanacaktır:
* Yüksek verimli, maliyet etkin, uzun ömürlü yeni nesil güneş hücreleri için yenilikçi malzemeler (örn. boya duyarlı DSSC, organik ve ince film güneş hücrelerine yönelik nano-malzemeler)
* Faz değiştiren malzemeler
1) 50-70 oC derece aralıklarında faz değiştirebilecek, hafif, uzun ömürlü faz değiştiren malzemelerin tasarlanması
2) Isıtmada %40-50 enerji tasarrufu sağlayan faz değiştiren maddeler kullanılarak oluşturulacak ısı depoları ve sistemi %100 yerli teknolojiye sahip, ekonomik ömrü en az 50 yıl olan güneş enerjili yenilenebilir ısı depolama sisteminin geliştirilmesi

1511-ENE-GUNS-2016-2-Güneş Enerjisi-Yeni Nesil Güneş Hücrelerinin Üretilmesi (Bu çağrı kapanmıştır)
Yeni Nesil Güneş Hücrelerinin Üretilmesi
Projeler aşağıdaki veya benzeri konulara odaklanacaktır:
* Mevcut silikon tabanlı ve/veya yüksek verimli, maliyet etkin, uzun ömürlü yeni nesil güneş hücrelerinin üretim değer zinciri kapsamında kullanılacak yenilikçi süreç ve yaklaşımların tasarlanması ve pilot olarak uygulanması (örn. roll-to-roll manufacturing)

1511-ENE-GUNS-2017-1-Güneş Enerjisi-Yeni Nesil Güneş Hücrelerinin Demonstrasyonu (Bu çağrı kapanmıştır)
Yeni Nesil Güneş Hücrelerinin Demonstrasyonu
Projeler aşağıdaki veya benzeri konulara odaklanacaktır:
* Yeni nesil fotovoltaik teknolojilerin ve güneş enerjisi sistem elemanlarının (Nano-termofotovoltaik sistemler, fotovoltaik ve termofotovoltaik sistemler, atık ısı için termoelektrik malzemeler) bina entregre PV (PIBV) ve/veya sanayi bazında pilot demonstrasyonunun yapılması

Fosil Yakıtlar: Kömür

1511-ENE-KOMR-2015-2-Fosil Yakıtlar: Kömür-Kömür ve/veya Kömür ve Biyokütle Karışımlı Termik Santraller için Yenilikçi Ürünler (Bu çağrı kapanmıştır)
Kömür ve/veya Kömür ve Biyokütle Karışımlı Termik Santraller için Yardımcı Eleman ve Alt Sistemlerin Ticari Ürüne Dönüştürülmesine Yönelik Çalışmalar

Projeler aşağıdaki veya benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:
* Yakma elemanları (pülverize kömür brülörleri, akışkan yatak santral elemanları, yakıt ve
kireç taşı enjeksiyon sistemleri, separatör, atık ısı kazanımı)
* Santral yardımcı elemanları (türbin, vana, yüksek sıcaklık pompaları, atık gaz filtreleri,
yüksek sıcaklık filtreleri, malzemeleri ve elemanları)

1511-ENE-KOMR-2016-1-Fosil Yakıtlar: Kömür-Kömür Gazlaştırma Sistemlerinin İyileştirilmesi ve Ölçeklendirilmesi (Bu çağrı kapanmıştır)

En Az 20 MW Termal Kapasiteli Kojenerasyon Sistemleri için Uygulanabilecek Kömür Gazlaştırma Teknolojilerinin Ekonomik Performansını Artıracak Ür-Ge Projeleri ve Pilot Demonstrasyonu

Projeler aşağıdaki veya benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:
* Kömür gazlaştırma sistemleri, sentez gazından sıvı yakıt veya kimyasalların üretimi için gaz temizleme, katalizör, reaktör ve ayırma sistemleri

1511-ENE-KOMR-2016-2-Fosil Yakıtlar: Kömür-Kömür Yakma Sistemlerinin İyileştirilmesi ve Ölçeklendirilmesi (Bu çağrı kapanmıştır)
En Az 20 MW Termal Kapasiteli Kojenerasyon Sistemleri için Uygulanabilecek Kömür Yakma Teknolojilerinin Ekonomik Performansını Artıracak Ür-Ge Projeleri ve Pilot Demonstrasyonu

Projeler aşağıdaki veya benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:
* En az %85 ısıl verimi olan akışkan yatak yakma teknolojileri (FBC)
* Süper kritik ve ultra-kritik kazanlar

1511-ENE-KOMR-2017-1-Fosil Yakıtlar: Kömür-Kömür Teknolojileri - Kömür ve Biyokütle Birlikte Kullanım Çözümleme ve Benzetim Programları (Bu çağrı kapanmıştır)
Kömür ve Biyokütle Birlikte Kullanım Çözümleme ve Benzetim Programlarının Geliştirilmesi
Projeler aşağıdaki veya benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:
* Kömürün enerji verimli ve yenilikçi bir şekilde iyileştirilmesi/hazırlanması, yakılması, gazlaştırılması ve biyokütle ile birlikte kullanımı aşamalarının santral bazında entegrasyonuna yönelik ileri çözümleme ve benzetim için yenilikçi programların geliştirilmesi, aynı program ile Türkiye çapında enerji ve CO2 optimizasyon senaryolarının bütünleşik olarak değerlendirilmesinin sağlanması

 

1511-ENE-KOMR-2017-2-Fosil Yakıtlar: Kömür-CO2 Yakalama ve Tutma Teknolojileri (Bu çağrı kapanmıştır)
Karbondioksit Yakalama ve Tutma Teknolojilerinin Geliştirilmesi

Projeler aşağıdaki veya benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:
* Kömürle çalışan termik santrallerde karbondioksit yakalama ve tutma teknolojilerinin ekonomik performansının artırılması, karbondioksitin yan ürünlerde değerlendirilmesine yönelik yenilikçi Ür-Ge çalışmalarının yapılması

Sanayide Enerji Verimliliği

1511-ENE-EVSA-2015-2-Sanayide Enerji Verimliliği-Enerji Verimliliği - Özel Elektrik Motor Teknolojileri (Bu çağrı kapanmıştır)
Kayıp Değerleri %20 Azaltılmış Düşük Gerilim (1 kV altı) ve Verimlilik Sınıfı IE4 Olan Elektrik Motorları için Teknolojilerin Geliştirilmesi
Projeler aşağıdaki veya benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:
* Motor ve elemanları üretimleri teknolojilerinin geliştirilmesi
1) Rotor döküm teknolojisinin geliştirilmesi
2) Gövde malzemesi teknolojisinin geliştirilmesi
3) İzolasyon malzemeleri teknolojinin geliştirilmesi
4) Akışkan teknolojileri ve yazılımların geliştirilmesi
* Motor tasarım araçları geliştirilmesi
1) Akışkan teknolojileri ve yazılımların geliştirilmesi
2) Motor tasarım ve optimizasyon yazılımların geliştirilmesi
3) Yüke göre motor seçimine yönelik yazılımın geliştirilmesi
4) Yapısal tasarım metotlarının geliştirilmesi

Motor ve  Elemanlarının Üretim Teknolojilerine Dair Kritik Teknik Özellikler ve Metrikler:
* Rotor döküm teknolojisi (Alternatif rotor döküm malzemesi geliştirilmesi (bakır vb. yüksek iletkenliğe sahip malzemeler) ve bunların üretim teknolojileri)
* Gövde malzemesi teknolojisi (ısı iletim katsayısı ve mekanik dayanımı yüksek alternatif alaşım malzeme üretim teknolojileri)
* İzolasyon malzemeleri teknolojisi (yüksek gerilim değişimlerine dayanıklı malzemeler)

Motor Tasarım Araçları Geliştirilmesine Dair Kritik Teknik Özellikler ve Metrikler:
* Akışkan teknolojileri ve yazılımları (Soğutma performansını maksimize edecek/fan kayıplarını minimize edecek model ve yazılımların geliştirilmesi)
* Motor tasarım ve optimizasyon yazılımları
* Yüke göre motor seçimine yönelik yazılım (geniş uygulama imkanları olan kullanıcı dostu, makine/sistem tasarımcıların kullanımına imkan veren ortak kullanıma açık bir uygulama aracı niteliğinde olmalı)
* Yapısal tasarım metotları

1511-ENE-EVSA-2016-2-Sanayide Enerji Verimliliği-Organik Rankine Çevrimi Pilot Demonstrasyonu (Bu çağrı kapanmıştır)
Sanayide Proses İyileştirme ve Atık Isı Geri Kazanımı ile %20 Enerji Verimliliği Artışı Sağlayan Teknolojilerin Pilot Demonstrasyonu
Projeler aşağıdaki veya benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:
%15-16 elektriksel verimi olan Organik Rankine Çevrimine (ORC) dayalı buharlı (en az 120°C) güç sistem prototiplerinin enerji yoğun sanayi sektörü enerji sistemlerine yönelik pilot entegrasyonu (örneğin; çimento sektörü, demir çelik sektörü, tekstil sektörü, seramik sektörü)

Komple ORC sistemleri kapsamında aşağıdaki teknolojilerin pilot entegrasyonu amaçlanmaktadır:
* Yüksek verimli ısı değiştiriciler (buharlaştırıcı, yoğuşturucu, ara ısı eşanjörü)
* ORC’ye özgün pompalar
* ORC’ye özgün türbinler
* ORC akışkanları

ORC’ye dayalı buharlı güç sistemleri ve geliştirilen teknolojilerin entegrasyonu ve demonstrasyonların yapılması (%15-16 elektriksel verimi olan ORC (en az 120°C))

Sektörlere özel uygulama örnekleri:
* Çimento sektörü: Akışkan yatakta klinker üretim sistemleri, kademeli yakma sistemleri, fırın çıkışında sodyum bikarbonatla kuru tutma sistemleri, fırın yüzeyinden ısı geri kazanımı vb.
* Demir çelik sektörü: Yeni direkt indirgenme yöntemleri, koksuz ham çelik üretim sistemi, yüksek fırında biyokütle-atık kullanım sistemi, yüksek fırında pulvarize kok kullanım oranını arttıran sistemler, yüksek fırın tepe gazı resürkülasyonu, kuru kok söndürme sistemleri
* Tekstil sektörü: Sürekli boyama makineleri ve yeni tip ram makineleri, kirli ortamlara özel atık ısı değiştiriciler
* Seramik sektörü: Fırın ve yakıcılar (kurutucular dahil), değirmenler, separatörler vb.
* Cam sektörü: Yüksek sıcaklık uygulamaları için ısı değiştiricileri
* Gıda sektörü: Pişirme fırınları, dondurma ve pastörizasyon sistemleri, dondurarak kurutma sistemleri

1511-ENE-EVSA-2017-2-Sanayide Enerji Verimliliği-Buhar ve Gaz Türbini Pilot Demonstrasyonu (Bu çağrı kapanmıştır)
Sanayide Proses İyileştirme ve Atık Isı Geri Kazanımı ile %20 Enerji Verimliliği Artışı Sağlayan Teknolojiler Kapsamında Kojenerasyon ve Trijenerasyon (ikili ve üçlü üretim) Uygulamalarına Yönelik Geliştirilen Teknolojilerin Pilot Demonstrasyonu
Projeler aşağıdaki veya benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:
* Yüksek verimli atık ısı geri kazanımlı miktrotürbinler olmak üzere en az %75 izentropik verimi olan küçük kapasiteli buhar ve gaz türbini prototiplerinin enerji yoğun sanayi sektörü enerji sistemlerinde pilot entegrasyonu (örneğin; çimento sektörü, demir çelik sektörü, tekstil sektörü, seramik sektörü)

Gelştirilen ürünlerin/teknolojilerin entegrasyonu ve demonstrasyonların yapılması
* Mikro türbinler (Kapasitesi 20 -250 kWe )
* Buhar türbini (5 kWe-10 Mwe)

Konut ve Ticari Binalarda Enerji Verimliliği

1511-ENE-EVKN-2015-2-Konut ve Ticari Binalarda Enerji Verimliliği-Akıllı Binalar (Bu çağrı kapanmıştır)
Akıllı Evlerde Enerji Tasarrufu için Gerekli Sistemlerin (Sensörler, Kalorimetre, Termo Valfler, Bina Enerji Yönetim Paneli vb.) Ticari Ürün Haline Getirilmesi
Projeler aşağıdaki veya benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:
* İlgili ulusal ve uluslararası standartlara uygun telli/telsiz sensörleri kullanarak, evlerde ve işyerlerinde aydınlatma, ısıtma, soğutma ve havalandırma gibi fonksiyonları uzaktan yöneterek en az %30 enerji tasarrufu sağlayacak bir kontrol sisteminin ve uluslararası standartlara uygun telsiz sensörlerinin ticari ürün haline getirilmesi

1511-ENE-EVKN-2016-2-Konut ve Ticari Binalarda Enerji Verimliliği-LED/OLED Teknolojisi (Bu çağrı kapanmıştır)
LED/OLED Teknolojileri

Projeler aşağıdaki veya benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:
* Optik verimi %96 üzerinde, sistem etkinliği 160 lm/w, sürücü verimi %92 üzerinde, cosf >0,97 harmonik kirlenme <20, armartür gövdeleri IP65 ve daha yüksek olacak şekilde endüstriyel armatür, sürücü ve otomasyonunun geliştirilmesi

1511-ENE-EVKN-2017-2-Konut ve Ticari Binalarda Enerji Verimliliği-Verimli Bileşik Isı Güç ve Üçlü Üretim Sistemleri (Bu çağrı kapanmıştır)
Verimli Bileşik Isı Güç ve Üçlü Üretim Sistemlerinin Geliştirilmesi
Projeler aşağıdaki veya benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:
* Bileşik ısı güç ve üçlü üretim sistemlerinin konutlarda uygulaması için mini ve mikro kapasitelerde toplam verimin %85’in üzerine çıkartılması amacına hizmet edecek şekilde prototip ekipmanlarının/elemanlarının iyileştirilmesi, ticari hale getirilmesi ve ilgili sistemlere pilot entegrasyonu (örneğin; yerli 150 kWe kapasiteli, doğalgaz kullanan, trijenerasyon sisteminin yapı halinde uygulanması)
* Geliştirilen prototip ekipman/elemanların entegrasyonlarının ve demonstrasyonlarının yapılması

Geliştirilmesi Beklenen Teknolojilerin Teknik Özellikleri ve Metrikleri
* Birleşik ısı ve güç sistemlerinin entegrasyonu (Bütün sistemler için en az %85 toplam verime sahip; güç ısı oranı %80; klasik sistemler için en az  %35 elektrik ve %45 ısıl verim)
* Üçlü üretim sistemlerinin entegrasyonu (Klasik sistemler için en az %80 toplam verim)
* Hibrid sistemler (750 kWe ya da en az %50 toplam verime sahip çok kaynaklı sistemler;  örneğin; jeotermal, güneş, biyokütle, biyogaz, doğal gaz, sentetik yakıt, atık ısı vb.)

Güç ve Depolama Teknolojileri: Elektrik Güç Dönüşümü, Elektrik İletim ve Dağıtımı

1511-ENE-GUCD-2016-1-Güç ve Depolama Teknolojileri: Elektrik Güç Dönüşümü, Elektrik İletim ve Dağıtımı-Akıllı Şebekeler (Bu çağrı kapanmıştır)

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Şebekesine Optimum Entegrasyonun Sağlanması ve Santrallerden Üretilen Enerji ile Talep Arasındaki Elektrik Yüklerini Dengeleyen (load balancing) Akıllı Şebeke (smart grid) Sistemlerinin Temel Bileşenlerinin ve Teknolojilerinin Geliştirilmesi
Projeler aşağıdaki veya benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:
* Akıllı enerji tüketim yönetimi için mimari, model ve algoritmaları
* Sayaçlar, akım-gerilim trafosu, izolatör, al-sat üniteleri
* Dağıtım bölgelerine uygulanabilir, teknik ve idari kayıplarla mücadeleye katkı sağlayacak, sağlıklı ve güvenli veri alışverişi yapabilen, sahada uygulanması kolay, düşük maliyetli, erişilebilir ve hassas ölçme düzenekleri ile otomasyon sistemlerinin geliştirilmesi


1511-ENE-GUCD-2017-2-Güç ve Depolama Teknolojileri: Elektrik Güç Dönüşümü, Elektrik İletim ve Dağıtımı-Yenilikçi Yerli Pil Teknolojilerinin Maliyet Etkin Olarak Ticari Ürüne Dönüştürülmesi (Bu çağrı kapanmıştır)
Yenilikçi Yerli Pil Teknolojilerinin Maliyet Etkin Olarak Ticari Ürüne Dönüştürülmesi
Projeler aşağıdaki veya benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:
* Post-Lityum ve Magnezyum Piller
* Sodyum iyon piller ve Lityum-kükürt piller
* Redoks akışlı pil
* Enerji üretimi için fotovoltaik piller
* Yüksek kapasite, güvenlik ve uzun ömür için Post-Lityum piller
* Süperkapasitörler