Gıda

-A +A

Gıda Biyoteknolojisi
Gıda Güvenilirliği
Gıda Katkı Maddeleri
Gıda Üretim Teknolojileri: Gıda işleme (Pastörizasyon, sterilizasyon, Soğutma, Kurutma)
Hayvancılık Ürünleri
Tarla ve Bahçe Bitkileri

 

Gıda Biyoteknolojisi

 1511-GDA-BIYO-2016-2-Gıda Biyoteknolojisi-Gıda Sanayine Yönelik Biyoteknolojik Ürünler (Bu çağrı kapanmıştır)

Gıda Sanayine Yönelik Biyoteknolojik Ürünlerin Geliştirilmesi

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:
* Sanayiye yönelik ve halihazırda ithalat yoluyla elde edilen enzimlerin (maya, kültür) yerli olarak geliştirilmesi
* Yerli starter kültür geliştirilmesi
* Yerli mikroorganizma kültür koleksiyonunun oluşturulması
* Biyoteknolojik yöntemlerle doğal aroma verici maddelerin ve gıda katkı maddelerinin üretilmesi
* Gıda kalitesinin korunması ile taklit-tağşişin önlenmesi konularında moleküler biyolojik yöntemlerin geliştirilmesi

Gıda Güvenilirliği

 1511-GDA-GGUV-2016-2-Gıda Güvenilirliği-Gıda Güvenilirliği için Yenilikçi Teknolojiler (Bu çağrı kapanmıştır)

Gıda Güvenilirliği için Yenilikçi Teknolojilerin Geliştirilmesi

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/çalışmalara odaklanacaktır:
* Endemik mikro-organizmaların tespiti ve gıda sanayinde kullanılmasına olanak tanıyacak teknolojiler
* Gıda üretim zincirinin her aşamasında izlenebilirlik sistemlerinin geliştirilmesi (bozulma indikatör sistemleri, karar destek mekanizmaları, erken uyarı sistemleri vb.)
* Süreç kalitesinin hijyen açısından geliştirilmesine yönelik teknolojiler
* Süt ve et hijyeni konusunda yenilikçi yöntemlerin geliştirilmesi
* Sebze ve meyvede ilaç kalıntılarının belirlenmesine yönelik yöntemler
* İlaç ve pestisit kullanımının azaltılması için yöntem ve izlenebilirlik sistemlerinin geliştirilmesi
* Hayvansal ve bitkisel hammadde üretiminde kimyasal kalıntıların teşhisi ve azaltılmasına yönelik teknolojiler
* Çiğ süt mikrobiyolojisinin izlenmesi ve kontrolüne yönelik teknolojiler
* Patojenlerin teşhisinde hızlı analiz yöntemleri için kitlerin ve biyosensörlerin geliştirilmesi
* Mikrobiyolojik ve toksikolojik analizleri de içine alan bütüncül kalite kontrolü sistemleri
* Tohum için olan soğuk hava deposunda elektrik kesintisi ya da teknik arıza sebebi ile çimlenme kaybı, tohum bozulması ve saklama koşulları için erken uyarı sisteminin geliştirilmesi
* Çiftlik boyutunda yada küçük işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayacak, AB normlarına uygun hijyen koşullarını sağlayan, minimum enerji kullanan güvenilir gıda üretim süreçlerinin geliştirilmesi

Gıda Katkı Maddeleri

 1511-GDA-KTKM-2017-2-Gıda Katkı Maddeleri-Gıda Sanayi Katkı ve Yardımcı Maddeleri (Bu çağrı kapanmıştır)

Sanayiye Yönelik Katkı Maddelerinin ve Yardımcı Maddelerin Geliştirilmesi

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:
* Gıda sanayinde dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla, yaygın olarak kullanılan ve genellikle ithal edilen gıda katkı maddeleri ve yardımcı maddelerin gıda güvenliği açısından risk oluşturmadan, teknoloji ve maliyet açısından rekabetçi ve sürdürülebilir bir şekilde geliştirilmesi/üretilmesi
* Kimyasal katkılar yerine bakteriyozin gibi mikrobiyel katkıların yerli olarak geliştirilmesi
* Özellikle doğal içerikli ve ithal gıda katkı maddelerinin (aromalar, emülgatörler, mineraller, vitaminler, modifiye nişastalar, vb.) yerli olarak geliştirilmesi
* Özellikle pektin, gum gibi hammaddesi ülkemizde bulunan ancak ileri işleme teknikleri ile üretimi gereken maddelerin ülkemizde geliştirilmesi
* Doğal gıda boyaları/renklendiriciler, koruyucular, aroma maddeleri, enzimler, enzim modifiye ürünler, kıvam artırıcılar, baharat, tatlandırıcılar, organik asitler vb.
* Gıda katkı maddesi olarak fonksiyonel bileşenler (fitosterol, fitostanol, omega-3 yağ asitleri (EPA, DHA), inülin, laktuloz, biyoaktif peptit vb.)
* Sodyum ve yağ kullanımını azaltmaya yönelik ikame katkı maddeleri/yardımcı maddeler

Gıda Üretim Teknolojileri: Gıda işleme (Pastörizasyon, sterilizasyon, Soğutma, Kurutma)

1511-GDA-URTM-2016-1-Akıllı Ambalaj Teknolojilerinin Geliştirilmesi
(Bu çağrı kapanmıştır)


Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:
* Gıda ambalajlarının hijyen ve sanitasyon yönünden incelenmesi ve yenilikçi ambalajların geliştirilmesi
* Akıllı ambalajlar için nanoteknoloji uygulamaları: Sızıntı, tazelik, sıcaklık ve zaman indikatörleri; gaz sensörleri ve biyosensörleri, RFID etiketleri
* Yüksek hızlı, yüksek teknolojili yerli ambalaj makinalarının geliştirilmesi
* Aktif ve/veya biyobozunur ambalajların geliştirilmesi
* Aktif ambalajlama yöntemleri ile ambalajların gıda bozulmasına paralel renk değişimi gibi yöntemlerle dağıtım kanalı ve son kullanıcıları uyarma sistemlerinin geliştirilmesi
* Gıdaları uzun süre iyi muhafaza edecek ambalajlama teknolojilerinin geliştirilmesi

1511-GDA-URTM-2017-2-Gıda Üretim Teknolojileri-Akıllı Ambalaj Teknolojileri (Bu çağrı kapanmıştır)

Raf Ömrünün Uzatılmasına Yönelik İleri Gıda İşleme Teknolojilerinin Geliştirilmesi

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:
* Gıda maddelerinin mikrobiyolojik/biyokimyasal değişimlerden korunmasına ve raf ömrünün uzatılmasına yönelik gıda işleme teknolojileri
* Geleneksel gıdaların mevcut üretim süreçlerinin verim, maliyet, gıda güvenilirliği, kodekslere uygunluk gibi kriterler ile değerlendirilip, işleme sistemlerinde optimizasyonlarının sağlanması ve/veya modern işleme tekniklerinin geliştirilmesi
* İşleme yöntemlerinin ortam koşullarının ve saklama koşullarının yeni teknolojilerle yönetilmesi ve doğal koruyucuların kullanımı ile “clean label” üretme teknolojilerinin geliştirilmesi
* İşleme yöntemlerinin ortam koşullarının ve saklama koşullarının yeni teknolojilerle yönetilmesi ve doğal koruyucuların kullanımı ile “clean label” üretme teknolojilerinin geliştirilmesi
* Fotoselli (ADR) kusurlu ürün ayırma teknolojilerinin (özellikle patates ve diğer donmuş sebze üretiminde) geliştirilmesi
* Yenilikçi ekstraksiyon teknolojilerinin geliştirilmesi
* Modern saklama ve depolama teknolojilerinin geliştirilmesi
* Öğütülerek elde edilen ürünlerde metal bulaşmasını ortadan kaldıracak veya azaltacak işleme tekniklerinin geliştirilmesi
* İşlenmiş balık ürünlerinde raf ömrü ve gıda kalitesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması
* Şekerli unlu mamullerin (özellikle bebek ve çocuk ürünleri) gıda işleme zararlılarını (akrilamid vb.) ortadan kaldıracak yeni işleme tekniklerinin geliştirilmesi
* Tavuk etlerinde salmonella riskinin, çiftlikte portörlük sorununu çözülmesine yönelik teknolojiler
* Propolisin ve polenin işlenmesi için teknolojilerin geliştirilmesi
* Süt endüstrisinde uygulanan ısıl işleme alternatif teknolojilerin geliştirilmesi
* Buğday temelli geleneksel Türk gıdalarının mevcut teknolojilere göre daha verimli üretilmesini sağlayacak ekstrüzyon teknolojisine dayalı sistemlerin geliştirilmesi
* Fırıncılık sektörü için seçilmiş laktik asit bakterileri kullanarak ekşi hamur üretimi ile ekmeğin tat ve raf ömrünün iyileştirilmesine yönelik yöntemlerin geliştirilmesi
* Salça gibi kısa sürede tüketilemeyen uzun mutfak ömrü olan gıdaların da açıldıktan sonra mutfak ömürlerinin uzatılması

Hayvancılık Ürünleri

 1511-GDA-HAYV-2015-2-Hayvancılık Ürünleri-Yenilikçi Hayvancılık Ürünleri (Bu çağrı kapanmıştır)

Sanayiye Yönelik Yenilikçi Hayvancılık Ürünlerinin Geliştirilmesi

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:
* Ülkemize özgü süt ve süt ürünlerinin geliştirilmesi
* Sucuk ve benzeri et ürünlerinin üretiminde farklı üretim teknolojilerinin geliştirilmesi
* Et işleme ve muhafazasına yönelik teknolojilerin geliştirilmesi
* Et parçalama, işleme ve ambalajlamada modern üretim teknolojilerinin geliştirilmesi
* Yüksek hidrostatik basınç, termal ve termal olmayan tekniklerde yenilikçi uygulamalar

Tarla ve Bahçe Bitkileri

 1511-GDA-TABA-2016-1-Tarla ve Bahçe Bitkileri-Tarla ve Bahçe Ürünleri
(Bu çağrı kapanmıştır)

Tarla ve Bahçe Bitkilerinin Geliştirilmesi

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürün/özelliklere odaklanacaktır:
* Aktif maddelerce zengin aromatik ve tıbbi bitkiler geliştirilmesi, yetiştirilmesi ve ekstraksiyonu
* Kaliteli yerli tahıl (buğday, mısır) üretimi: Ekmeklik buğdayın kalite, gluten ve protein sorunun çözülmesi, çeşitliliğinin sağlanması
* Yüksek kademeli patates tohumu üretimi
* Tohum üretiminde doku kültürü yöntemi ve aeroponik sistemlerin geliştirilmesi; tohumda ürün çeşitliliğinin arttırılması
* Antioksidan ürünler, fonksiyonel ürünler, alternatif tıp ürünleri, çay ve vişne ekstraktları ile meyve ve sebze ekstraktları için tohum üretimi
* Meyve ve sebzelerden gıda sanayinde kullanılabilecek fonksiyonel bileşenlerin (likopen, lif vb.) izole edilmesi
* İthalata bağımlı tarıma dayalı hammaddenin ülkemiz coğrafyasında iklim koşullarına uygun olarak bölgesel üretiminin teşvik edilmesi
* Domateste hasat sonrası kalite (sertlik, raf ömrü, C vitamini, kuru madde, lezzet, aroma ve etilen sentezi) değerleri yükseltilmiş hat geliştirilmesi
* Moleküler marker tekniği kullanarak, mevcut gen havuzundan (Ayaş domatesi vb.) nakliyeye dayanıklı ve raf ömrü uzun, iri (250 gr. ve üzeri), lezzetli oturak domates çeşitlerinin geliştirilmesi

1511-GDA-TABA-2017-1-Tarla ve Bahçe Bitkileri-Hassas Tarım Uygulamaları (Bu çağrı kapanmıştır)

Bilgi İletişim Teknolojilerinin Tarımsal Üretimde Kullanılmasına Dayanan Hassas Tarım Uygulamaları

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/çalışmalara odaklanacaktır:
* GPS, GIS, uzaktan algılama (remote sensing) ve benzeri teknolojilerin tarımsal üretimin izlenmesi ve yönetiminde kullanılması
* Tarımsal ortamdaki değişkenliğin tespit edilmesi: Fiziksel ve coğrafi değişiklikler, toprak analizi, ürün analizi, çevre faktörleri
* Tespit edilen değişkenliğe uygun şekilde toprak işleme, ekim, gübreleme, ilaçlama ve hasat işlemlerinin planlanması
* Gübre, ilaç, su ve benzeri girdilerin değişkenlikler dikkate alınarak planlanması