İzleme ve Sonuçlandırma

-A +A

Desteklenen projeler altışar aylık dönemlerde proje izleyicisi ile izlenerek desteklenmekte ve destek süresi sonunda proje sonuç raporu ile sonuçlandırılmaktadır.