Kriterler

-A +A

Projeler aşağıda belirtilen dört boyut altında değerlendirilir:

  1. Proje içeriğinin çağrı konu ve kapsamına uygunluğu,
  2. Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü,
  3. Proje planı ve kuruluşun altyapısının uygunluğu,
  4. Proje çıktılarının ekonomik yarar ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği.