Makine

-A +A

Robotik ve Mekatronik
İmalat Teknolojileri
Takım Tezgahları ve Aparatları
Akışkan Gücü Sistemleri
Fabrika Otomasyon Teknolojileri
Kalıp Tasarımı ve İmalatı
Döküm Teknolojileri

Robotik ve Mekatronik

1511-MAK-ROME-2015-2-Robotik ve Mekatronik-Endüstriyel Seri Robotlar (Bu çağrı kapanmıştır)

Yerli Endüstriyel Seri Robotların Geliştirilmesi
En az 6 eksenli endüstriyel robotlar, kontrol üniteleri ve genel amaçlı veri toplama sistemlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürün ve özelliklere odaklanacaktır:

Endüstriyel Seri Robot
* Eksen sayısı: en az 6; Kaldırma kapasitesi: En az 10 kg (50 kg ve üzeri tercih edilir); Minimum erişim: 1500 mm; noktadan noktaya hızı: 2 m/sn; hassasiyet (Doğruluk): ±0.2 mm; tekrarlanabilirlik: ± 0.05 mm; kalibrasyon: Robot eksenleri ve TCP; eklem, kartezyen ve takım koordinatlarında yörünge kontrolü yapabilen; tercihen kuvvet kontrolü yapılabilen; mutlak Konum Tamlığı (Absolute Position Accuracy) değeri <0,5 mm; tekrarlı Konum Tamlığı (Repetitive Position Accuracy) değeri <0,1-0,05 mm

Endüstriyel Seri Robotlara Yönelik Kontrol Ünitesi
* En az 16 eksen kontrol edebilen; en az 5 eksende interpolasyon kabiliyetine sahip; bütün eksenlerde referans hareket (ivme) profili oluşturabilen; sıfırlama kabiliyetine sahip; eksenler arası senkronizasyon özelliği olan; en az 1 kHz kapalı çevrim hızına sahip; harici sensör (enkoder, Hall Etkisi, kamera, lazer vb.) üzerinden kapalı çevrim kontrol edilebilen; sistem modelinin kontrolcü içine gömülmesi ile sistem parametrelerinin optimizasyonu gerçekleştirilebilen; CE normlarında güvenlik standartlarına uygun; sistemdeki diğer kontrolcüler ile haberleşme protokolünü (USB, CAN, Ethernet vb.) ve kablosuz uzaktan erişimi destekleyen; kullanıcı arayüzü kendisine ait; Matlab, LabView vb. programlar ile uyumlu arayüz programı; tercihen enerji verimliliği için rejeneratif özelliğe sahip

Endüstriyel Seri Robotlara Yönelik Genel Amaçlı Veri Toplama Kartı
* 16 SE/8 Diff analog girişin 2 kanalı eş zamanlı örnekleme, en az 16 bit, minumum 500 kS/sn, ± 10V, ± 5V, ± 1V giriş gerilim aralığına sahip; en az 2 analog çıkış, en az 16 bit, minimum 900 kS/sn, ± 10V giriş gerilim aralığına sahip; 24 digital I/O; Matlab, LabView vb. programlar ile uyumlu sürücü programı; USB ve/veya PCI üzerinden veri aktarma; oto-kalibrasyon yapabilme özelliğine sahip; donanım ve yazılım tetikleme özelliğine sahip; tercihen sayıcı ve zamanlayıcı birimlerine sahip; en az 6 eksen enkoder girişi (artımsal/mutlak)

Projeler aşağıdaki ve benzeri çalışmaları içerecektir:

Endüstriyel Seri Robot
* Teorik hesaplamalar, modelleme ve tasarım (Çıktı: Robotun imalatı için gerekli bütün teorik hesaplamalar ve çizimler)
* Prototip robotun imalatı (Çıktı: Robot prototip imalatı ve entegrasyon problemlerinin çözümü)

Kontrol ünitesi
* Kontrol ünitesi tasarımı ve pilot olarak imalatı (Çıktı: İstenilen özelliklerde pilot kontrol ünitesi)

Veri Toplama Kartı
* Veri kartı tasarımı ve prototip imalatı (Çıktı: İstenilen özelliklerde prototip veri kartı)

1511-MAK-ROME-2016-1-Robotik ve Mekatronik-CNC İşleme Merkezi (Bu çağrı kapanmıştır)

CNC İşleme Merkezlerinin Geliştirilmesi

En az 5 eksenli CNC İşleme Merkezi imalatı için gerekli teorik hesaplamalar, modelleme ve tasarım; robot prototip imalatı ve entegrasyon problemlerinin çözümü hedeflenmektedir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere odaklanacaktır:

CNC İşleme Merkezi
* Versiyon 1: 5 μm tekrarlanabilirlik, 10 μm hassasiyet ile maksimum (500 x 500 x 500) mm boyutlarda parça imal edebilen
* Versiyon 2: 20 μm tekrarlanabilirlik, 40 μm hassasiyet ile minimum (1000 x 800 x 800) mm boyutlarda parça imal edebilen
* Kalibrasyonu kendi kendine yapabilen; değiştirilebilir iş mili; En az 20.000 devir/dakika iş mili hızını dinamik olarak destekleyebilen; her bir eksenel hız: en az 40 m/dakika; ileri mühendislik malzemelerini işleyebilme kapasitesine sahip (Titanyum, inconel, M152, karbonfiber vb.)
* CNC İşleme Merkezi alt sistemlerinin (iş mili, takım değiştirici, taret, MQL soğutma) geliştirilmesi

CNC İşleme Merkezi Kontrol Ünitesi
* En az 16 eksen kontrol edebilen; en az 5 eksende interpolasyon kabiliyetine sahip; bütün eksenlerde referans hareket (ivme) profili oluşturabilen; sıfırlama kabiliyetine sahip; eksenler arası senkronizasyon özelliği olan; en az 1 kHz kapalı çevrim hızına sahip; harici sensör (enkoder, Hall etkisi, kamera, lazer vb.) üzerinden kapalı çevrim kontrol edilebilen; sistem modelinin kontrolcü içine gömülmesi ile sistem parametrelerinin optimizasyonu gerçekleştirilebilen; CE normlarında güvenlik standartlarına uygun; sistemdeki diğer kontrolcüler ile haberleşme protokolünü (USB, CAN, Ethernet vb. ) ve kablosuz uzaktan erişimi destekleyen; kullanıcı arayüzü kendisine ait; Matlab, LabView vb. programlar ile uyumlu arayüz programı; tercihen enerji verimliliği için rejeneratif özelliğe sahip

CNC İşleme Merkezi Veri Toplama Kartı
* 16 SE / 8 Diff analog girişin 2 kanalı eş zamanlı örnekleme, en az 16 bit, minumum 500 kS/sn, ± 10V, ± 5V, ± 1V giriş gerilim aralığına sahip; en az 2 analog çıkış, en az 16 bit, minimum 900 kS/sn, ± 10V giriş gerilim aralığına sahip; 24 digital I/O; Matlab, LabView vb. programlar ile uyumlu sürücü programı; USB ve/veya PCI üzerinden veri aktarma; oto-kalibrasyon yapabilme özelliğine sahip; donanım ve yazılım tetikleme özelliğine sahip; tercihen sayıcı ve zamanlayıcı birimlerine sahip; en az 6 eksen enkoder girişi (artımsal/mutlak)

Projeler aşağıdaki ve benzeri çalışmaları içerecektir:

CNC İşleme Merkezi
* CNC işleme merkezinin hesaplamalarının, modellemesinin, tasarım ve teknik resimlerinin yapılması
* CNC işleme merkezi prototip imalatı ve entegrasyon problemlerinin çözümü

Kontrol ünitesi
* Kontrol ünitesi tasarımı ve pilot olarak imalatı (Çıktı: İstenilen özelliklerde pilot kontrol ünitesi)

Veri Toplama Kartı
* Veri kartı tasarımı ve prototip imalatı (Çıktı: İstenilen özelliklerde prototip veri kartı)

1511-MAK-ROME-2016-2-Robotik ve Mekatronik-Servo Motor Teknolojileri (Bu çağrı kapanmıştır)

Yerli Servo Motor, Motor Sürücü ve Yazılımının Geliştirilmesi

Endüstride halihazırda kullanılan, uluslararası kabul görmüş markaların ürünleriyle rekabet edebilecek teknik özelliklere sahip (güç, hassasiyet, devir, tork ve benzeri), yaygın haberleşme protokollerini destekleyecek şekilde servo motor, sürücü ve boşluksuz redüktörlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünler ve özelliklere odaklanacaktır:
* Servo valf, servo motor ve yenilikçi servo sistem elemanları
* Servo motor sürücü ve yazılımı: Hassas konumlama yapabilen; yük değişimlerine duyarlı ve gürbüz (robust); endüstriyel haberleşme protokollerine sahip; geri besleme bilgilerini işleyebilen kontrol yazılımını içeren; aşırı akım ve gerilim, yüksek sıcaklık, aşırı doyum, ters akım, ters EMK ve benzeri koruma özellikleri olan; yüksek frekanslı anahtarlama ve gürültü filtreleme özelliklerine sahip; hassas pozisyon kontroluna uygun yapıda ve kilitlenebilen, frenlenebilen; ilgili uluslararası standartları sağlayan (IEC, EN, IEEE)
* Boşluksuz redüktörlerin geliştirilmesi: Planet, sikloid (cycloidal) ve spindle tiplerde; en fazla hareket kaybı (lost motion) 3 arcmin olan (boşluksuz redüktörler ve bilyalı yataklar)
* Minyatür servo motor: Fırçalı ve fırçasız tiplerde 0,75 - 480 W aralığında güç üretebilen; artımsal/mutlak enkoder ve fren mekanizması içeren

Projeler aşağıdaki ve benzeri çalışmalara odaklanacaktır:

Servo Motor Sürücü ve Yazılımı
* Kavramsal ve detay tasarım çalışmaları (Çıktı: Elektrik/Elektronik, Kontrol, Mekanik ve Termal Analizlere Ait Sonuç Raporları)
* Ürünle ilgili detay tasarım (sinyal işleme/yükseltme, arayüz ve kontrol sistemi/elektroniği tasarımı) çalışmaları ve prototip imalatlar: Hassas AC/DC çevirici ve inverter ünitelerinin geliştirilmesi; hassas kontrol ve koruma devrelerinin tasarlanması;  DTC ve Vektör kontrol tabanlı kontrol yaklaşımlarının geliştirilmesi; konum/hız algılayıcısız hassas kontrol yaklaşımlarının geliştirilmesi; geniş hız ve yük aralığında denetim yapabilen kontrol yazılımlarının geliştirilmesi (Çıktı: Teknik Doküman Paketi; Prototip Ürünler; Ürün Yazılımı - Firmware)
* Prototip İyileştirme Çalışmaları: Kalifikasyon ve sertifikasyona yönelik ürünle ilgili test ve değerlendirme çalışmaları (Çıktı: İyileştirilmiş Prototip Ürünler)

Boşluksuz Redüktör
* Ürünle ilgili kavramsal tasarım çalışmaları (Çıktı: Mekanik ve Termal Analizlere Ait Sonuç Raporları)
* Ürünle ilgili detay tasarım çalışmaları ve prototip imalatlar (Çıktı: Teknik Doküman Paketi; Prototip Ürünler)
* Prototip İyileştirme Çalışmaları: Kalifikasyon ve sertifikasyona yönelik ürünle ilgili test ve değerlendirme çalışmaları (Çıktı: En az 60.000 saat MTBF (iki ana arıza arasındaki süre); İyileştirilmiş Prototip Ürünler)

Minyatür Servo Motor
* Ürünle ilgili kavramsal tasarım çalışmaları (Çıktı: Elektriksel, Mekanik ve Termal Analizlere Ait Sonuç Raporları)
* Minyatür servo motorlar için özel sarım teknolojilerinin geliştirilmesi (Çıktı: Teknik Doküman Paketi; Patentlenebilir Nitelikte Teknolojik Yenilik)
* Ürünle ilgili detay tasarım çalışmaları, redüktör ve geri besleme entegrasyonu ile prototip imalatlar (Çıktı: Teknik Doküman Paketi; Prototip Ürünler)
* Prototip İyileştirme Çalışmaları: Kalifikasyon ve sertifikasyona yönelik ürünle ilgili test ve değerlendirme çalışmaları (Çıktı: İyileştirilmiş Prototip Ürünler)

1511-MAK-ROME-2017-1-Robotik ve Mekatronik-Kontrol Sistemlerine Yönelik Sensörler  (Bu çağrı kapanmıştır)

Kontrol Sistemlerine Kullanılmak Üzere Sensörlerin Seri Üretime Yönelik Geliştirilmesi

Kontrol sistemlerinde kullanılmak üzere açısal konum, doğrusal konum, hız, ivme, moment, kuvvet, mesafe, sıcaklık, debi, basınç, varlık, renk, görüntü vb sensörlerin (algılayıcıların) seri üretime yönelik olarak geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürün/özelliklere odaklanacaktır:
* Optik Sensörler: Boyutsal ölçüm (doğrusal pozisyon ve açısal konum) ölçerler, var/yok ve görüntüleme ile ayrıştırma yapabilen kamera bazlı sensörler, dönü-ölçer sensörler
* Manyetik Sensörler: HE (Hall Effect) sensörleri, VR (Variable Reluctance) sensörler, EC (Eddy Current) sensörler, Reed Röle tipi sensörler, yaklaşma sensörleri (kapasitif, endüktif, vb.)
* Piezo Sensörler: Kuvvet sensörleri, ivme sensörleri, hassas konum sensörleri, basınç sensörleri
* Gerinim Sensörleri: Kuvvet sensörleri, tork sensörleri, basınç sensörleri
* MEMS/MOEMS sensörleri: İvme sensörleri, dönü-ölçer sensörler
* Hassasiyet, tekrarlanabilirlik, ölçüm belirsizliği, ölçüm aralığı, güç gereksinimi, paketleme, frekans cevabı özelliklerinde kullanım amacına uygun olacak şekilde yeterlilik, arayüz ve standartlara uygunluk

Projeler aşağıdaki ve benzeri çalışmalara odaklanacaktır:
* Makina kontrolü ve fabrika otomasyonu konusuna yönelik ürünler ile ilgili teknik özelliklerin ve metriklerin saptanması (Çıktı: Teknik İsterler ve Özellikler Dokümanı)
* Ürünle ilgili üretim süreçlerinin, gerekli olan teknolojiler ve gerekli ham malzeme ihtiyaçlarının belirlenmesi Kavram doğrulama, modelleme çalışmaları, optimizasyon (Çıktı: Teknik Doküman Paketi)
* Ürün tasarımı ve prototip imalatlar (Çıktı: Teknik Doküman Paketi; prototip ürünler)
* Ürün ile ilgili sinyal işleme/yükseltme, arayüz ve kontrol sistemi/elektroniği tasarımı ve prototip imalatlar (Çıktı: Teknik Doküman Paketi; prototip ürünler; ürün yazılımı-firmware)
* Prototip İyileştirme Çalışmaları: Ürün ile test, değerlendirme, kalifikasyon ve sertifikasyon çalışmaları (Çıktı: İyileştirilmiş Prototip Ürünler)

1511-MAK-ROME-2017-2-Robotik ve Mekatronik-Çok Eksenli Hareket Kontrolörü (Bu çağrı kapanmıştır)

Çok Eksenli Hareket Kontrolörü (Motion Controller) Geliştirilmesi

Projeler aşağıdaki ve benzeri çalışmalara odaklanacaktır:
* Donanım platformunun seçilmesi, sürücü yazılımların geliştirilmesi, kütüphane fonksiyonlarının belirlenmesi, çok-eksenli senkron hareket kontrol algoritmalarının tasarlanması ve modellenmesi, bu algoritmaların gömülü ortamda gerçek-zamanlı gerçeklenmesi ve birimsel testleri, algoritmaların bir uygulama çerçevesinde bütünsellik testleri, maliyet optimizasyonu, maliyet etki versiyonunun testlerinin yapılması (Çıktı: En az beş eksen içeren iki tane hareket kontrol uygulamasının ve ilgili platformların tasarımı; geliştirilen hareket kontrolörünün bu platformda başarılı bir şekilde işlev yaptığının gösterimi)

Geliştirilen hareket kontrolörünün aşağıdaki ve benzeri teknik özelliklere sahip olması beklenmektedir:
* Asgari 5 eksenli olması; ethernet destekli olması; step ve servo motorlarla çalışan; 25 MHz’e enkoder girişi kabul eden; 6 MHz’e kadar step motor çıkışı veren; PID (Proportional-integral-derivative controller) ve benzeri yenilikçi kontrol algoritmalarını yapabilen; doğrusal, dairesel ve elips interpolasyonu yapan; köşelerde yavaşlama özelliğine sahip; flash bellekli; PLC arayüzü; birim malzeme maliyeti 5000 TL’nin altında; çalışma sıcaklık aralığı -20 °C ile +85 °C; endüstriyel seviyede elektromanyetik uyumluluk (EMC)

Projeler aşağıdaki ve benzeri çalışmalara odaklanacaktır:
* Makine kontrolü ve fabrika otomasyonu konusuna yönelik ürünler ile ilgili teknik özelliklerin ve metriklerin saptanması (Çıktı: Teknik İsterler ve Özellikler Dokümanı)
* Ürünle ilgili üretim süreçlerinin, gerekli olan teknolojiler ve gerekli ham malzeme ihtiyaçlarının belirlenmesi. Kavram doğrulama, modelleme çalışmaları, optimizasyon (Çıktı: Teknik Doküman Paketi)
* Ürün tasarımı ve prototip imalatlar (Çıktı: Teknik Doküman Paketi; prototip ürünler)
* Ürün ile ilgili sinyal işleme/yükseltme, arayüz ve kontrol sistemi/elektroniği tasarımı ve prototip imalatlar (Çıktı: Teknik Doküman Paketi; prototip ürünler; ürün yazılımı-firmware)
* Prototip İyileştirme Çalışmaları: Ürün ile test, değerlendirme, kalifikasyon ve sertifikasyon çalışmaları (Çıktı: İyileştirilmiş Prototip Ürünler)

İmalat Teknolojileri

1511-MAK-IMLT-2015-2-İmalat Teknolojileri-Hızlı Prototipleme ve Üç Boyutlu Yazıcılar (Bu çağrı kapanmıştır)

Hızlı Prototipleme Teknolojilerinin ve 3 Boyutlu Yazıcıların Geliştirilmesi

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere/çalışmalara odaklanacaktır:
* 3D yazıcı teknolojisine ait değişik boyutlarda ve değişik malzeme türlerini işleyebilen, taşınır ve sabit kullanılan tezgahalara yönelik sinterleme, ink jet, laser katılaştırma ve benzeri teknolojilerin ve tezgahlarının geliştirilmesi
* Yüksek yoğunluklü polietilen, polipropilen ve EPDM malzemeleri kullanabilen, düşük maliyetli yeni 3 boyutlu yazıcıların geliştirilmesi 
* FDM, SLS, polyjet bazlı; prototiplendirme maliyetlerini %15 azaltacak, prototip üretim hızını %20 oranında artıracak sistemlerin geliştirilmesi

1511-MAK-IMLT-2016-1-İmalat Teknolojileri-Şekillendirme ve Birleştirme Teknolojileri
(Bu çağrı kapanmıştır)

İleri Seviye Şekillendirme ve Birleştirme Teknolojilerinin Geliştirilmesi

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere/çalışmalara odaklanacaktır:
* Karmaşık geometrilerdeki, çok-katmanlı, hibrit, kompozit malzemelerin ileri imalat teknolojileri
* Kaynak etkin ve enerji verimli imalat teknolojileri
* Yüksek mukavemetli çeliklerin ve metal alaşımların şekillendirme ve işleme teknolojileri: Press-Hardening, Non-Isothermal Forming, Roll-Forming, Hot-forming (Sıcak Şekillendirme), Warm Forming (Ilık Şekillendirme), Tailor Blank (Değişken Kalınlık) yöntemleri
* Farklı tür malzemelerin birleştirilmesi (hibrit birleştirme), Hemming (kenetleme) yöntemleri
* Lazerle kaynak teknolojileri
* Polimer kompozit, hibrit ve sandviç yapılara yönelik farklı işleme ve birleştirme yöntemleri (perçinleme, kaynak, yapıştırma vb.)

1511-MAK-IMLT-2016-2-İmalat Teknolojileri-Esnek ve Akıllı İmalat Sistemleri (Bu çağrı kapanmıştır)

Esnek ve Akıllı İmalat Sistemlerinin Geliştirilmesi

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere/çalışmalara odaklanacaktır:
* Pazar taleplerine göre farklı ürünlerin üretimi için kullanılabilecek, maliyet etkin, esnek ve otomatik olarak yeniden yapılandırılabilir makinalar ve ekipmanlar ile imalat sistemleri
* Uyarlanabilir ve güncellenebilir yeni makina mimarilerinin prototipleri veya mekanik tasarımların pilot uygulamaları
* Yüksek performanslı ve kaynak etkin imalat hatları

1511-MAK-IMLT-2017-1-İmalat Teknolojileri-Elektronik Sektöründe İmalat Teknolojileri (Bu çağrı kapanmıştır)

Elektronik Sektörüne Yönelik İmalat Teknolojilerinin Geliştirilmesi

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere/çalışmalara odaklanacaktır:
*  Fotonik bazlı malzeme işleme teknolojileri
*  Plastik elektroniğine yönelik esnek Rulodan-Ruloya (Roll to Roll) ve Plakadan-Plakaya (Sheet to Sheet) imalat teknolojileri
*  Nano-boyutlu desenleme ve fotolitografi (photolitography)

1511-MAK-IMLT-2017-2-İmalat Teknolojileri-Çok Modüllü İmalat Sistemleri (Bu çağrı kapanmıştır)

Çok-Modüllü İmalat Sistemlerinin Geliştirilmesi

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere/çalışmalara odaklanacaktır:
* Farklı imalat modülleri arasında haberleşme sistemlerinin pilot uygulamaları
* İmalat hatlarında İnsan-Makina, Makina-Makina etkileşimine yönelik yenilikçi teknolojiler

Takım Tezgahları ve Aparatları

1511-MAK-TZGH-2015-2-Takım Tezgahları ve Aparatları-Lazer Teknolojileri ve Bileşenleri (Bu çağrı kapanmıştır)

Lazer Teknolojileri ve Bileşenlerinin Geliştirilmesi

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere/çalışmalara odaklanacaktır:
* Fiber lazer rezonatörlerin geliştirilmesi (prototip)
* Diyot lazer rezonatörlerin geliştirilmesi (prototip)
* Lazer destekli üretim sistemleri pilot uygulamaları
* Lazerli hızlı prototipleme makinasının geliştirilmesi (prototip)
* Otomatik kontrollü lazerli üretim tezgahları

 1511-MAK-TZGH-2016-2-Takım Tezgahları ve Aparatları-Yenilikçi Pres Sistemleri (Bu çağrı kapanmıştır)

Yenilikçi Pres Sistemlerinin Geliştirilmesi

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere odaklanacaktır:
* Hot forging presler
* Sinter presleri, transfer presleri, link driver presler,
* Süper hızlı presler
* Büyük tonajlı (5-10-100 bin ton ve benzeri) presler
* Mekanik presler (1300 ton vb.)

1511-MAK-TZGH-2017-2-Takım Tezgahları ve Aparatları-İleri Düzey Takım Tezgahları (Bu çağrı kapanmıştır)

İleri Düzey Takım Tezgahlarının Geliştirilmesi

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere/çalışmalara odaklanacaktır:
* Hibrit üretim tezgâhları (Lazer+Talaşlı vb.)
* Mikro işleme (ultra hassas) tezgahları
* Yüksek hızlı üretim yapan takım tezgahları
* Yüksek performans üretim yapan takım tezgahları

Akışkan Gücü Sistemleri

 1511-MAK-AKIS-2016-1-Akışkan Gücü Sistemleri-Güç Transfer Üniteleri (Bu çağrı kapanmıştır)

Akışkan Gücü Transfer Ünitelerinin Geliştirilmesi

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere/çalışmalara odaklanacaktır:
* Yenilikçi Pompalar: Enjeksiyon pompaları, hidrolik-pnömatik motor pompaları, kazan besi pompaları, akıllı ve değişken debili pompalar, mikro pompalar, değişken devirli pompalar, frekans kontrollü motor pompalar, eksenel pompalar, oynar kanatlı (ayarlı) pompa teknolojisi; İçten dişli, paletli ve pistonlu hidrolik pompalar, hidrolik basınç kuvvetlendirici (hydraulic intensifier) pompalar, hidrojen pompaları
* Yenilikçi Kompresörler: Lineer kompresörler, mikro kompresörler, yüksek verimli hava kompresörleri, hidrojen kompresörleri, elektrokimyasal hidrojen kompresörleri, gaz kompresörleri

1511-MAK-AKIS-2017-1-Akışkan Gücü Sistemleri-Akış Kontrol Elemanları ve Şartlandırıcılar (Bu çağrı kapanmıştır)

Akış Kontrol Elemanları ve Şartlandırıcı Ünitelerin Geliştirilmesi

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere/çalışmalara odaklanacaktır:
* Yüksek teknoloji ürünü filtreleme sistemleri: aktif filtreler, özel tasarım filtreler, taşınabilir filtreler, seramik filtreler, mikro filtreleme yöntemler
* Valfler: oransal ve akıllı valflar, servo valfler, selonoid valflar

Fabrika Otomasyon Teknolojileri

1511-MAK-OTOM-2015-2-Fabrika Otomasyon Teknolojileri-Gerçek Zamanlı Ölçüm Sistemleri (Bu çağrı kapanmıştır)

Gerçek Zamanlı Ölçüm Sistemlerinin Geliştirilmesi

Ölçüm sonucu otomatik raporlama ve gerçek zamanlı üretim prosesi iyileştirme sağlayan yazılımlar ve donanımların geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Projeler aşağıda ve benzeri özelliklere odaklanacaktır:
* Üretim hatlarında ve makinalarında, hattın ve makinanın çevrim süresiyle eşlenik olacak şekilde ölçüm yapabilecek
* Makina ve otomasyon sistemleriyle birlikte gerçek zamanlı kullanılabilecek
* Bağımsız CMM sistemi şeklinden ziyade üretim hattı ile entegre
* Üretim çeşitliliğine cevap verebilen esneklikte Laser, RFID, kamera, led, ultrasonic, magnetik, teknolojilerinin kullanıldığı
* Ölçüm hassasiyeti yüksek

Projeler aşağıdaki ve benzeri çalışmaları içerecektir:
* Ürüne ait imalat yöntemine uygun ölçüm sisteminin teknik özelliklerinin belirlenmesi (Çıktı: Teknik özellikleri dokümanı)
* Ölçüm sistemlerinin gerçek zamanlı hale getirilmesi için gerekli yazılım ve donanım altyapısının oluşturulması (Çıktı: Gerçek zamanlı ölçüm yapabilecek yazılım ve donanım)
* Prototip oluşturulması, fabrika otomasyonuna yönelik entegrasyonu ve ürün iyileştirmeye yönelik testlerinin gerçekleştirilmesi (Çıktı: Gerçek zamanlı üretim prosesini iyileştirmeyi sağlayan, otomatik raporlama yapabilen yazılım ve donanım sistemleri)

1511-MAK-OTOM-2016-2-Fabrika Otomasyon Teknolojileri-Güvenli İmalat Hatları (Bu çağrı kapanmıştır)

Güvenli İmalat Hatlarının Geliştirilmesi

Üretim hatlarında çok amaçlı, İşçi-Makina-Robot etkileşiminin standartlara uygun olarak sağlandığı otomasyon sistemlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere/çalışmalara odaklanacaktır:
* İşçi-Makina-Robot etkileşim senaryoları
* Güvenlik, ergonomi, hız ve verimlilik kriterlerine uygun İşçi-Makina-Robot etkileşimli (bir arada etkileşimli çalışma) otomasyon sistemleri
* Programlama ve ayar fonksiyonlarında insan faktörünü ortadan kaldıran ya da çok azaltan
* İnsan robot etkileşimini (bir arada etkileşimli çalışma) güvenlik kurallarına uygun olarak sağlayabilecek
* İş sağlığı ve işçi güvenliği açısından (ağır yük koşulları, ergonomi, kimyasal etkiler vb.) işçinin yönlendirmesi ile yapılacak işe gerçek zamanlı destek verebilecek

Projeler aşağıdaki ve benzeri çalışmaları içerecektir:
* İşçi-Makina-Robot etkileşim senaryolarının, güvenlik analizi yapılarak otomasyon tasarım kriterlerinin (ergonomi, hız, verimlilik vb.) belirlenmesi ve simülasyon programları ile test edilmesi (Çıktı: Tasarım dokümanı)
* Güvenlik, ergonomi, hız ve verimlilik kriterlerine uygun İşçi-Makina-Robot etkileşimli otomasyon sisteminin gerçekleştirilmesi (Çıktı: İşçi-Makina-Robot etkileşimini sağlayan sistem)

1511-MAK-OTOM-2017-2-Fabrika Otomasyon Teknolojileri-Akıllı Depolama ve Taşıma Sistemleri (Bu çağrı kapanmıştır)

Akıllı Depolama ve Taşıma Sistemlerinin Geliştirilmesi

Fabrikalarda depolama ve taşıma bölümlerinde verimliliği artırmaya yönelik kullanılmak üzere "Otomotik Yönlendirmeli Araçların" (OYA/AGV) ve akıllı otomatik depolama/taşıma sistemlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere/çalışmalara odaklanacaktır:
* Fabrikalarda depolama ve taşıma bölümlerinde verimliliği artırmaya yönelik Otomotik Yönlendirmeli Araçlar (OYA/“AGV”) ve akıllı otomatik depolama ve taşıma sistemleri
* Üretim hatlarıyla entegrasyonu sağlayacak donanımlarının tasarımı ve arayüz yazılımları
* Otomotik Yönlendirmeli Araçlar (OYA/“AGV”): Yüksek konumlama hassasiyetine sahip, dinamik programlama temelli, optimum rota ve stok konumu belirleyicili, Manevra kabiliyeti yüksek, esnek üretime yönelik laser, RFID, ultrasonik vb. ileri konumlama teknolojilerinin kullanıldığı, değişen zemin şartlarında çalışabilen teker ve sürücü sisteme sahip, yüksek kapasiteli batarya grubu, kamera, sensör, kablosuz haberleşme, cihazlarıyla donatılmış; batarya yönetim ve dengeleme özellikleri olan elektronik sisteme sahip, duran ve hareket eden objeleri yüksek çözünürlükte ve hızlı tanımlayabilen donanıma sahip, en az 1m/s hıza çıkabilen
* Akıllı Otomatik Depolama ve Taşıma Sistemleri: Taşıma kapasitesine bağlı olarak +/- (0,1-10) mm konumlama tolerans aralığında çalışabilen, en az 2m/s hıza çıkabilen, dinamik programlama temelli, optimum yol ve stok konumu belirleyicili

Projeler aşağıdaki ve benzeri çalışmaları içerecektir:

Otomotik Yönlendirmeli Araçların (OYA/“AGV”) Geliştirilmesi
* Manevra kabiliyeti yüksek, esnek üretime yönelik, ileri konumlama teknolojilerinin kullanıldığı, değişen zemin şartlarında çalışabilen en az 1m/s hıza çıkabilen OYA’ların geliştirilmesi (Çıktı: İleri konumlama teknolojilerinin kullanıldığı manevra kabiliyeti yüksek, esnek üretime yönelik en az 1m/s hıza çıkabilen OYA)
* Endüstri 4.0, Internet of Things, CPS Cyber Physical Systems vs temel teknoloji kurallarına uygun otomatik depolama sistemleri ve üretim hatlarıyla entegrasyonu sağlayacak arayüz yazılımlarının optimizasyon tekniklerinin kullanılabilecek şekilde gerçekleştirilmesi (Çıktı: Entegrasyon Arayüz Yazılımı)

Akıllı Depolama Sistemlerinin Geliştirilmesi
* Fabrikalarda depolama ve taşıma bölümlerinde verimliliği artırmaya yönelik olarak taşıma kapasitesine bağlı olarak +/- 0,1mm-10mm konumlama tolerans aralığında çalışabilen, en az 2m/s hıza çıkabilen sistem özelliklerinin belirlenmesi (Çıktı: Sistem tasarım dökümanı)
* Endüstri 4.0, Internet of Things, CPS Cyber Physical Systems vs temel teknoloji kurallarına uygun otomatik depolama sistemleri ve üretim hatlarıyla entegrasyonu sağlayacak donanımlarının tasarımı ve arayüz yazılımlarının optimizasyon tekniklerinin kullanılabilecek şekilde gerçekleştirilmesi (Çıktı: Entegrasyon arayüz yazılımı ve donanımı)
* Akıllı otomatik depolama ve taşıma sisteminin pilot olarak geliştirilmesi

Kalıp Tasarımı ve İmalatı

1511-MAK-KTAS-2016-1-Kalıp Tasarımı ve İmalatı-İleri Kalıp Teknolojileri (Bu çağrı kapanmıştır)

İleri Kalıp Teknolojilerinin Geliştirilmesi

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere/çalışmalara odaklanacaktır:
* Büyük ebatlardaki kalıplara ve dayanımın artırılmasına yönelik lazerle sertleştirme işlemi
* Büyük ebatlı polimer parça, plastik enjeksiyon, kompozit malzeme kalıpları
* Polimer ürünler için ileri kalıplama teknolojileri
* Karmaşık elektrik malzeme kalıpları
* RTM teknolojisine yönelik kalıplar
* Hassas ince film işleme/kesme kalıpları
* Sıcak işlemlere yönelik seramik eksenli kalıplar
* Mikro kalıplama
* Kalıp üretim süreçlerini simule eden, optimize eden yazılımlar

Döküm Teknolojileri

1511-MAK-DKMT-2015-2-Döküm Teknolojileri-Demir-Çelik ve Demir Dışı Metaller (Bu çağrı kapanmıştır)
Demir-Çelik ve Demir Dışı Metallere Yönelik Döküm Teknolojilerinin Geliştirilmesi
Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere/çalışmalara odaklanacaktır:
* Hurdaya dayalı demir-çelik üretim teknolojileri
* Hurdaya alternatif kaynaklardan (sünger demir ve sıcak briketlenmiş demir vb.) etkin bir şekilde demir-çelik üretimi için üretim teknolojileri
* Birincil ve ikincil (hurdadan geri dönüşüm) alüminyum ve alüminyum-magnezyum gibi alaşımlara yönelik hibrit döküm teknolojileri
* Mevcut hammadde girdileri (çelik vb.) yerine daha hafif, dayanıklı ve esnek yeni metal teknolojilerinin ve bu malzemelerin kullanılabileceği daha kompakt ve verimli makinaların geliştirilmesi