Su

-A +A

Arıtma Teknolojileri

1511-SUA-ARTM-2016-1-Arıtma Teknolojileri-Su Kalitesi İzleme/Kontrol Cihaz ve Sistemleri (Bu çağrı kapanmıştır)
Su Kalitesi İzleme/Kontrol Cihaz ve Sistemlerinin Geliştirilmesi

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:
* Arıtma tesisinin kilit proses çıkışlarında ve deşarj noktasında anlık analiz yaparak, sistemin otomatik olarak kontrol edilebilmesini sağlayacak cihazların geliştirilmesi
* Ölçümlerine güvenilir, bakımı az ve en kısa sürede sonuç alınabilen veya anlık ölçüm yapabilen cihazların geliştirilmesi
* Atık su deşarjı olan fabrikaların su kalitesinin izlenme ve kontrolüne yönelik cihaz ve sistemlerin geliştirilmesi
* Biyolojik arıtma sürecinde uygulanan proseslere yönelik ekipman ve cihazların geliştirilmesi (Moving Bed Biofilm Reactor, yüzey alanını arttıran ekipmanlar, vb.)

1511-SUA-ARTM-2017-1-Arıtma Teknolojileri-Membran Teknolojileri (Bu çağrı kapanmıştır)
Yenilikçi Membran Teknolojileri ve Uygulamalarının Geliştirilmesi

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:
* Membran biyoreaktörleri
* Yüksek performanslı ultrafiltrasyon, nanofiltrasyon, mikrofiltrasyon modülleri
* Membranlarda LMH değerini artırıcı çalışmalar yapılması ve membran modüllerinin uzun ömürlü ve verimli çalışır hale getirilmesi
* Şebeke sularının güvenilir ve fonksiyonel olarak niteliğini bozmayacak şekilde düşük enerji tüketen veya yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan teknolojilerin geliştirilmesi
* Atık suların içindeki organik maddelerin yeni teknolojilerle (separatör, klarifikatör, vb.) ayrıştırılmasını sağlayacak teknolojilerin geliştirilmesi
* Özellikle flat sheet PVDF membranlar konusunda hemen uygulamaya geçebilecek modüler 250-500 m3/gün sistemlerin geliştirilmesi
* MDF refiner atıksularının konvansiyonel (kimyasal ve biyolojik arıtma) yapmadan fiziksel arıtma yapmak amacıyla membran teknolojsinin uygulanması