Yöntem

-A +A

Projeler TÜBİTAK tarafından oluşturulan Çağrılı Projeler Danışma Kurulu (ÇPDK) tarafından ön incelemeye alınır. Projelerin ön incelemesinde; çağrı konu ve kapsamı ile doğrudan ilgili görülmeyen veya proje konusu ile doğrudan ilgili en az lisans düzeyinde personeli bulunmayan projeler hakem ataması yapılmadan ret önerisi ile Grup Yürütme Kuruluna (GYK) sunulur.

Ön incelemeyi geçen projeler, konusunda uzman hakemler tarafından, yerinde ziyaret edilerek değerlendirilir. Projeyi değerlendirecek olan hakemler projenin ilgili olduğu teknoloji alanlarında uzmanlığı olan kişiler olmak kaydıyla genellikle üniversite veya araştırma kurumlarından seçilir.

Projeler aşağıda belirtilen üç boyut altında değerlendirilir:

  • Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü,
  • Proje planı ve kuruluşun altyapısının uygunluğu,
  • Proje çıktılarının ekonomik yarar ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği.

Hakem ziyareti tamamlanmış projeler eş zamanlı olarak ÇPDK/panelde yukarıda belirtilen üç boyut altında görüşülür ve puanlanır.  Projeler ÇPDK tarafından aldıkları puanlara göre sıralanarak, projelere ve çağrıya ilişkin görüşleri içeren çağrı değerlendirme ilgili GYK’ya iletilir. GYK’lar ÇPDK görüşleri üzerinde değerlendirmelerini yaparak sonuçları BAŞKANLIK onayına sunar.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında 1511 Programına sunulan projeler için ise değerlendirme süreci aşağıdaki gibidir:

-Ön inceleme, belirlenen proje teknik uzmanı tarafından yapılır. Ön inceleme sonucunda, proje konusu ile ilgili en az lisans derecesine sahip herhangi bir proje personelinin bulunmadığı projeler hakem ataması yapılmadan ret önerisiyle ilgili GYK’ya sunulabilir.

- Ön incelemenin ardından, hakemler ve sonrasında GYK tarafından projeler yukarıda belirtilen üç ana boyut altında değerlendirilir. 

- GYK toplantılarında projeye ilişkin oluşturulan kabul/ret önerileri Başkanlık tarafından onaylanması akabinde (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) Program Yönetim Ofisine iletilir. Kabul önerisi ile iletilen projelerden, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Değerlendirme Komitesi tarafından uygun görülenler için destek kapsamı ve sözleşme, diğer projeler için ret gerekçeleri TÜBİTAK tarafından Kuruluşa bildirilir.