Kriterler

-A +A
  • Çağrıya yapılan başvurular, proje öneri formunda yer alan bilgiler ve çağrı duyurusunda belirlenen hedefler doğrultusunda aşağıda belirtilen ana boyutlarda panel tarafından değerlendirilir. Aşağıda belirtilen ana değerlendirme boyutları altında kullanılacak alt boyutlar, çağrının niteliğine göre farklılaşabilir. Kullanılacak alt boyutlar ilgili çağrı duyurusunda belirtilir.
    • Projenin teknolojik ve/veya teknik yeterliliği.
    • Projenin Yapılabilirliği.
    • Projenin Etkisi.