Süreç

-A +A
  • Program çağrı tabanlı olarak yürütülmektedir.
  • Üniversiteye bağlı birimler, YÖK onaylı TTO şirketleri ve teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri çağrıya proje önerilerini sunabilir.
  • Proje önerileri panel tarafından değerlendirilir.
  • Panel değerlendirmesi sonrasında kısa listeye alınan projeler grup yürütme kurulu tarafından değerlendirilir.
  • Desteklenmesi uygun bulunan projeler için TÜBİTAK ve başvuru sahipleri arasında sözleşme imzalanır.