Yöntem

-A +A
  • Niyet Beyanının değerlendirilmesi (Yürütme Kurulu)

Niyet beyanı, Yürütme Kurulu tarafından aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde değerlendirilir:

  1. Aday kuruluşun Programın Uygulama Esasları 10. Maddesinde belirtilen başvuru koşullarına uygunluğu,
  2. Niyet beyanında sunulan faaliyetler ve hedeflerin programa uygunluğu,
  3. Faaliyet ve hedeflerin beklenen etkileri
  • Başvuru Formunun Ön değerlendirmesi (Yürütme Kurulu)

Niyet beyanının uygun bulunması halinde Kuruluş tarafından TÜBİTAK’a iletilen Başvuru Formu Yürütme Kurulunca ön değerlendirmeye alınır. Ön değerlendirmede, Yürütme Kurulu tarafından başvuru formunda değerlendirmeye yönelik içeriğin tamamlanması amacıyla kuruluştan revizyon talep edilebilir.

Ön değerlendirme sonucunda hakem değerlendirmesine uygun bulunan başvurulara ulusal/uluslararası hakemlerden oluşan bir hakem heyeti atanır.

  • Panel Değerlendirmesi (Hakem Heyeti)

Hakem heyeti TÜBİTAK’ta panel değerlendirmesi yaparak Panel Ortak Raporu hazırlar ve bu raporu Yürütme Kuruluna iletir. Panel değerlendirmesi sırasında başvuru sahibi kuruluş başvurusu hakkında sunum yapmak için panele davet edilir.

  • Başvurunun Değerlendirilmesi (Yürütme Kurulu)

Yürütme Kurulu Panel Ortak Raporunu değerlendirir ve uygun bulduğu başvuruları onay için TÜBİTAK Başkanlığına iletir.

  • Destek Sürecinin Başlaması

TÜBİTAK Başkanlık onayının alınması ile destek süreci başlar.