Yöntem

-A +A

Projeler, konularında uzman hakemler tarafından firma ziyaretleri (yerinde ziyaret ya da online görüşme) ile değerlendirildikten sonra TÜBİTAK'a rapor edilir. Değerlendirme sonucunda proje hakemlerden çağrı duyurusunda ilan edilen puanın üzerinde bir ortalama puan elde etmişse Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilir. Hakem raporları ve Yürütme Kurulu değerlendirmesi ile bir proje puanı ortaya çıkar. TÜBİTAK tarafından projelerin yeterlilik seviyesi ve bütçe imkanları dikkate alınarak belli bir proje puanının üzerindeki projeler desteklenir.