BiGG+ KOBİ Mentor Arayüzü

-A +A

2022-1 BiGG + KOBİ Mentor Arayüz Çağrısı  KOBİ'lerin iş geliştirme ve yenilik kapasitelerini artırmaya yönelik mentorluk mekanizmaları oluşturulması ve yürütülmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi amacı ile açılmıştır.

Araştırma ve Yenilik alanlarına ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılabilmesi amacıyla, TÜBİTAK TEYDEB Programları kapsamında desteklenen KOBİ’lerin ürün ve hizmetlerinin ticarileştirmesi, bu KOBİ’lerin yeni pazarlara girmesi ve ihracat kapasitelerinin artırılması için mentorluk mekanizması geliştirilip uygulanması bu çağrının temel gerekçesidir.  

 

Mentorluk hizmetinin KOBİ’ler üzerinde iki boyutta etkisi olması beklenmektedir:

· Ticari Olgunluk seviyesinde artış (Örneğin ürün geliştirme aşamasında olan firmaların satış yapması, satış geliri olan firmaların pazar çeşitliliği sağlaması, ihracat yapması vb.)

· Ar-Ge ve yenilik kapasitesinde artış (Örneğin yenilik alanındaki faaliyetlerin sürekliliğinin sağlanması, yenilik faaliyetlerinin kurumsal olarak yürütülmesi vb.).

Mentorluk hizmeti alan KOBİ’lerin aşağıdaki alanlarda gelişme göstermeleri beklenmektedir:

· Ciroda artış

· Mevcut pazar payında artış

· Yeni pazarlara giriş

· Yurtdışına satış ya da mevcut yurtdışı satışlarında artış.

 

KOBİ’lere yönelik mentorluk hizmeti verilmesi konusunda deneyime sahip Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri Çağrıya başvuru yapabilecekler. Proje kapsamında kalkınma ajansları, ticaret ve sanayi odaları, ihracatçı birlikleri, mesleki ve sektörel sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, teknoloji transfer ofisleri, Yazılım Sanayicileri Derneği, Ar-Ge Merkezleri İletişim ve İşbirliği Platformu, Ankara Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği vb. kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması öneriliyor.

Çağrıya ön kayıt işlemleri 01 Nisan 2022’de başlıyor.

18 Mayıs-18 Temmuz 2022 tarihleri arasında proje başvuruları TÜBİTAK’a sunulacak.

1 Ekim 2022 itibariyle desteklenmeye hak kazanan arayüzler mentorluk faaliyetlerine başlayacak.

%100 hibe şeklinde verilecek desteğin proje bütçesi üst sınırı genel gider dâhil 2.500.000 (iki milyon beş yüz bin) TL’dir. Desteklenen gider kalemleri; personel giderleri, hizmet alımları ve genel giderler olarak belirlendi. KOBİ’lere verilecek mentorluk hizmeti en fazla 600 (altı yüz) TL/saat brüt ücret üzerinden desteklenecektir.

Çağrıyla ilgili detaylı bilgiye erişmek için tıklayınız.

2019 BiGG + KOBİ Mentör Arayüz Çağrısındaki desteklenen ara yüz kuruluşları aşağıda yer almaktadır

* Desteklenen Arayüz Kuruluşları alfabetik olarak sıralanmıştır.


Teknopark Ankara Askon Danışmanlık e-co egesys Erciyes Teknopark Girişim Merkezi Pera EEMEA Sabancı Üniversitesi inovent sum Teknopark İstanbul viveka