Sıkça Sorulan Sorular

-A +A

Kimler başvurabilir?

Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın, firma düzeyinde katma değer yaratan, Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvurabilir.

Üniversite veya enstitüler başvurabilir mi?

Hayır, başvuramaz. Üniversite veya enstitüler, program kapsamındaki projelerde hizmet sağlayıcı veya danışman kuruluş olarak yer alabilirler.

Başvurular ne zaman yapılır?

Her uluslararası proje/program kapsamında çağrı takvimi farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle çağrı özelinde ayrıntılı bilgi almak için ilgili çağrının TÜBİTAK internet sayfasında yayınlanan duyurusu takip edilmelidir.

Uluslararası proje ortakları hangi programa başvuru yapar?

Uluslararası proje başvurularında, proje ortaklarından her biri kendi ülkesindeki ilgili kuruluşa başvuru yapar. Yalnızca Türk firmalar TÜBİTAK’a başvurur.

Proje önerileri hangi dilde yazılır?

Firmanın 1509 programına yapacağı başvuru Türkçe olarak yapılır. Bu başvurunun ekinde İngilizce olarak hazırlanan uluslararası proje dökümanı da sunulur.

Ortaklık, proje sonlanmadan bozulursa, farklı ortak bulunabilir mi? Ya da diğer ortaklar, ayrılan ortağın iş paketlerini paylaşarak projeye devam edebilir mi?

Programının amacı uluslararası ortaklı projelerin desteklenmesi olduğundan, projedeki tek yabancı ortağın ayrılması durumunda, farklı ortak bulunsa bile proje devam edemez. Ancak birden fazla uluslararası ortağın olduğu ve birinin ayrıldığı durumda, TÜBİTAK, projenin devam etmesi konusunu değerlendirir.

Ortak sayısında bir sınır var mıdır?

Çağrı duyurusunda belirtilmedikçe böyle bir sınırlama yoktur.

Birden fazla Türk ortak olması durumunda başvuru nasıl yapılır?

Türk kuruluşlar, ortak proje önerisi hazırlayarak tek bir proje başvurusu yaparlar. Proje önerisinde, kuruluşların projedeki faaliyetleri ve bütçeleri her kuruluş için ayrı hazırlanmalıdır. Ortakların projedeki katkıları, ilgili programın uluslararası başvuru formunda belirtilen proje katkılarıyla uyumlu olmalıdır.

Proje ortağı nasıl bulunabilir?

İnternette yer alan ortak bulma araçları ya da web sayfaları kullanılabilir. Bu süreçte TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı bünyesinde görevli ulusal irtibat noktalarından (https://ufuk2020.org.tr/tr/iletisim) da bilgi alınabilir.

Temel Ar-Ge ve altyapı projeleri program kapsamında desteklenir mi?

Program kapsamında  ''araştırma ve deneysel geliştirme (Ar-Ge)'', “teknolojik açıdan yeni veya iyileştirilmiş ürün”, “teknolojik süreç yeniliği” odaklı projeler beklenmektedir.