Sıkça Sorulan Sorular

-A +A

Başvurular nasıl yapılır?

1509 programı ulusal proje başvurusu öncesinde EUREKA altında yer alan araçlara uluslararası ortaklı proje başvurusu yapılmış olmalıdır. Bu araçlar altında açılan çağrı duyurularının https://eureka.org.tr web adresinden takip edilmesi ve eureka@tubitak.gov.tr e-posta adresinden bilgi alınması önerilmektedir. Uluslararası proje başvuru süreçleri tamamlandıktan sonra 1509 proje başvuruları çevrimiçi olarak  https://eteydeb.tubitak.gov.tr internet adresinden yapılır.

Başvurular ne zaman yapılır?

Her uluslararası proje/program kapsamında çağrı takvimi farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle, çağrı özelinde ayrıntılı bilgi almak için ilgili uluslararası çağrının TÜBİTAK internet sayfasında yayınlanan veya tarafınıza yapılacak duyurular takip edilmelidir. 

Proje önerileri hangi dilde yazılır?
Firmanın 1509 programına yapacağı başvuru Türkçe olarak yapılır. Bu başvurunun ekinde İngilizce olarak hazırlanan uluslararası proje dokümanı da sunulur.

Uluslararası proje ortakları hangi programa başvuru yapar?
Yalnızca Türk firmalar TÜBİTAK’a başvurur. Uluslararası proje başvurularında, proje ortaklarından her biri kendi ülkesindeki ilgili kuruluşa başvuru yapar. 

Geçmişte yaptığımız projeler için başvurabilir miyiz?
Ar-Ge faaliyetleri proje başvurusundan önce tamamlanmış projeler desteklenmez.

Destek oranı nedir ve proje bütçesi en çok ne kadar olabilir?
Çağrı duyurusunda aksi belirtilmediği sürece destek oranı büyük ölçekli firmalar için %60, KOBİ ölçeğindeki firmalar için %75’tir. Uluslararası çağrı duyurusunda aksi belirtilmediği sürece projenin toplam bütçesi için sınır yoktur. Sağlanan destek hibe şeklindedir (geri ödemesizdir).

Temel Ar-Ge ve altyapı projeleri program kapsamında desteklenir mi?

Program kapsamında  ''araştırma ve deneysel geliştirme (Ar-Ge)'', “teknolojik açıdan yeni veya iyileştirilmiş ürün”, “teknolojik süreç yeniliği” odaklı projeler beklenmektedir.

Hangi giderler desteklenir?
Projedeki Ar-Ge çalışmaları ile ilişkili olacak aşağıdaki giderler desteklenir:
a. Personel giderleri,
b. Proje personeline ait seyahat giderleri (ekonomi sınıfı ve şehir içi hariç),
c. Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri (üretim altyapısına yönelik giderler hariçtir),
d. Malzeme ve sarf giderleri,
e. Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık ve diğer hizmet alımı giderleri, 
f. Türkiye’deki üniversitelere, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimlerine, özel sektör ArGe kuruluşlarına ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmeti giderleri.

Verilen destek geri alınır mı?
Sadece kuruluşun kastı nedeni ile yürürlükten kaldırılan projelerde, yapılan tüm ödemeler, 6183 sayılı Kanunda belirtilen oranlarda gecikme faizi uygulanarak kuruluştan tahsil edilir (bkz. 1509 Programı Uygulama Esasları).
 

Ortaklık, proje sonlanmadan bozulursa, farklı ortak bulunabilir mi? Ya da diğer ortaklar, ayrılan ortağın iş paketlerini paylaşarak projeye devam edebilir mi?

Bu durum TÜBİTAK’a en kısa sürede bildirilmelidir. Programının amacı uluslararası ortaklı projelerin desteklenmesi olduğundan, projedeki tek yabancı ortağın ayrılması durumunda, farklı ortak bulunsa bile proje devam edemez. Ancak birden fazla uluslararası ortağın olduğu ve birinin ayrıldığı durumda, TÜBİTAK, projenin devam etmesi konusunu değerlendirir.
 

Ortak sayısında bir sınır var mıdır?

Uluslararası çağrı duyurusunda belirtilmedikçe böyle bir sınırlama yoktur.

Aynı uluslararası projede birden fazla Türk ortak olması durumunda 1509 başvurusu nasıl yapılır?

Türk kuruluşlar, ortak proje önerisi hazırlayarak tek bir 1509 proje başvurusu yaparlar. Proje önerisinde, kuruluşların projedeki faaliyetleri ve bütçeleri her kuruluş için ayrı ayrı hazırlanmalıdır. Ortakların projedeki katkıları, ilgili programın uluslararası başvuru formunda belirtilen proje katkılarıyla uyumlu olmalıdır.

Proje ortağı nasıl bulunabilir?

İnternette yer alan ortak bulma araçları ya da web sayfaları kullanılabilir. Bu süreçte TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı bünyesinde görevli ulusal irtibat noktalarından (https://ufukavrupa.org.tr/tr/kim-kimdir) da bilgi alınabilir.
 

Projenin fikri mülkiyet hakları kime ait olur?
Projelerde ortaya çıkması muhtemel fikri ve sınaî tüm haklar, aksi proje sözleşmesi ile belirtilmedikçe kuruluşun tasarrufuna devredilir. Olağan uygulama bu şekildedir.
Proje bilgilerimiz rakip firmaların eline geçer mi?
TÜBİTAK projede sunulan bilgileri gizli tutar. Proje bilgileri "ticari gizli bilgi" veya “hizmete özel bilgi” olarak kabul edilir ve değerlendirmede görev alan kişiler dışında kimseye aktarılmaz.

PRODİS ile ilgili nereden yardım alabilirim?

 https://eteydeb.tubitak.gov.tr/sss.htm adresini ziyaret etmeniz önerilir.