2236-B MSCA - COFUND Burs Programlarına Katkı Fonu Programı 2022 Yılı Doktora Öğrencilerine ve Doktora Sonrası Araştırmacılara Destek Sağlanacaktır

-A +A

Ülkemizden Araştırma Üniversiteleri, Kamu Kurumları, Araştırma Merkezleri ve 6550 sayılı Kanun kapsamında tüzel kişiliği olan Araştırma Altyapılarının, Ufuk Avrupa MSCA –COFUND Programı 2022 yılı çağrısına (HORIZON-MSCA-2022-COFUND-01) başvuru yaparak destek almaya hak kazanmaları halinde, en yüksek puana sahip iki proje önerisine 2236-B MSCA-COFUND Burs Programlarına Katkı Fonu Programı kapsamında TÜBİTAK tarafından eş finansman desteği verilecektir. Eş finansman desteğini detayları aşağıda açıklanmıştır:

  1. Projeyi yürütecek olan kurumun Vakıf Üniversitesi olması durumunda verilecek eş finansman desteğinin %25'i kendisi tarafından karşılanır; %75’i TÜBİTAK tarafından karşılanır.
  2. Projeyi yürütecek olan kurumun Kamu Kurumu veya Devlet Üniversitesi olması durumunda eş finansman desteğinin tamamı (%100'ü) TÜBİTAK tarafından karşılanır.

Desteklenecek kuruluşların, 2236B Programı kapsamında destek alabilmeleri için, yazdıkları MSCA-COFUND proje önerileri ile yurt dışından ülkemize gelecek doktora öğrencisi veya doktora sonrası araştırmacıları desteklemek üzere MSCA–COFUND (Burslara Katkı Fonu) programının HORIZON-MSCA-2022-COFUND-01 çağrısına başvuru yapmaları ve başvuru sürecinde aşağıda belirtilen üst limitleri aşmamaları gerekmektedir.

Program kapsamında verilecek aylık destek limitleri:

Doktora Öğrencilerini desteklemek üzere yazılan MSCA-COFUND Projeleri:

  • 2.800 € yaşam ve dolaşım gideri (Avrupa Komisyonu tarafından karşılanır),
  • 500 € araştırma gideri*,
  • 650 € kurum hissesi*,
  • Araştırmacıların Türkiye’ye gelişi için uçak bileti*.

Doktora sonrası araştırmacıları desteklemek üzere yazılan MSCA-COFUND Projeleri:

  • 3.980 € yaşam ve dolaşım gideri (Avrupa Komisyonu tarafından karşılanır),
  • 800 € araştırma gideri*,
  • 650 € kurum hissesi*,
  • Araştırmacıların Türkiye’ye gelişi için uçak bileti*.

*Yaşam ve dolaşım giderleri Avrupa Komisyonu tarafından verilecek bir destek olup; araştırma gideri, kurum hissesi (proje yönetim giderleri) ve uçak bileti masrafları TÜBİTAK tarafından eş finansman desteği olarak sağlanacaktır.

28.11.2022 Burslar, Doktora Sonrası, Araştırma Burs Programları, 2236