Ulusal Yenilik Stratejisi 2008-2010

-A +A

Ulusal Yenilik Stratejisi 2008-2010

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) 12 Eylül 2006 tarihinde gerçekleştirilen 14. Toplantısı’nda Ulusal Yenilik Strateji ve Eylem Planının Hazırlanması” çalışmasının ilgili paydaş kuruluşların katılımı ile  TÜBİTAK koordinasyonunda başlatılmasına ve gerekli destek mekanizmalarının geliştirilmesine karar verilmiştir (Karar no: 2006/201). 7 Mart 2007 tarihinde gerçekleştirilen BTYK 15. Toplantısı’nda alınan 2006/201 no.lu Ek Karar gereği TÜBİTAK koordinasyonunda hazırlanan “Ulusal Yenilik Stratejisi (2008-2010)” onaylanmış ve Strateji Planı’nın uygulanmasının izleme ve koordinasyon görevi BTYK tarafından TÜBİTAK’a verilmiştir.

Ulusal Yenilik Stratejisi (2008-2010) dokümanına ulaşmak için tıklayınız.

24.12.2012 Kurumsal, Politikalar, Arşiv