Yenilik Birliği Rekabetçilik Raporunda UBTYS 2011-2016

-A +A

AB Komisyonunun hazırladığı Yenilik Birliği Rekabet Raporu 2011’e (Innovation Union Competitiveness Report 2011) göre 2000-2009 döneminde arasında Ar-Ge harcamalarını yıllık yüzde 10’dan fazla artıran Türkiye, bu alanda tüm Avrupa’da en hızlı büyüme oranını yakalayan dördüncü ülke olmuştur. AB Komisyonu, bu sayede AB ile arasındaki farkı hızla kapatmakta olan Türkiye’nin TÜBİTAK tarafından 2011-2016 dönemi için hazırlanan Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011-2016 ile önemli bir atılım yapacağına vurgu yapılmaktadır.

Raporda, Türkiye’nin yeni doktora mezunları ve patent başvurularında AB ortalamasının altında kalsa da bilimsel üretim kalitesinde görece güçlü olduğu ve Türkiye’deki bilimsel yayınların yüzde 6,9’unun dünyada en çok referans alınan yayınlar gurubuna girdiği belirtilmektedir. 2000-2008 yılları arasındaki bilimsel yayın alıntı oranlarındaki artış ile, Türkiye lider ülkelerden biri konumuna yükselmiştir.

Raporda, aynı zamanda 2000-2008 yılları arasında birçok AB ülkesinde özel sektörde çalışan araştırmacı sayısının azaldığı ancak Türkiye’de bunun aksi bir tablo görüldüğü vurgulanmaktadır. Özellikle, özel sektördeki Ar-Ge harcamasının arttığına ve özel sektördeki Ar-Ge yatırımlarının uluslararası boyutunun yüksek olması sebebiyle, yabancı yatırımcıların Ar-Ge harcamalarını Türkiye’de arttırdığına özellikle dikkat çekilmektedir.

Rapora göre Türkiye, 2009 yılı itibariyle gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 0,85’ini Ar-Ge harcamalarına ayırırken bu oranın AB ortalaması yüzde 2 düzeyinde bulunduğu belirtilmektedir.

AB Komisyonu, Türkiye’de Ar-Ge yoğunluğu oranının 2020 yılında yüzde 1,7’ye ulaşmasını bekliediğini ifade etmektedir. Türkiye’nin Ar-Ge harcamalarını ikiye katlayacağı bu dönemde AB’nin de Ar-Ge yoğunluğunu gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 2,2’sine çıkaracağı tahmin edilmektedir.

24.12.2012 Kurumsal, Politikalar, Ulusal BTY Stratejisi 2011-2016, Ulusal BTY Stratejisi 2011-2016