1
2
3
4
5
6
7
Ufuk 2020 alt alanlarından "İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği, Ham Maddeler " başlığı altında BiodivERsA ve Belmont Forum ile birlikte...
02.08.2017 Destekler, Akademik, Uluslararası Destek Programları, Era-Net
ARDEB’in yürüttüğü destek programlarından; 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, 3501-Kariyer Geliştirme Programı ve...
25.07.2017 Destekler, Akademik, Ulusal Destek Programları
TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB), bünyesinde yer alan 3 müdürlük ve 10 araştırma destek grubu aracılığıyla Türkiye’nin genel...
19.07.2017 Destekler, Akademik, Ulusal Destek Programları
ARDEB tarafından yapılan değerlendirmenin ardından 1001, 3501 ve 1005 Programlarının 2017 yılı 1.dönemi sonuçları açıklandı. Panel değerlendirme...
18.07.2017 Destekler, Akademik, Ulusal Destek Programları, 1001
TÜBİTAK’ın proje partneri olarak yer aldığı “Forest Value - Yenilikçi Orman Temelli Biyoekonomi” başlıklı ERA-NET Co-fund projesi Avrupa Komisyonu’na...
17.07.2017 Destekler, Akademik, Uluslararası Destek Programları, Era-Net
TÜBİTAK’ın proje partneri olarak yer aldığı “Forest Value - Yenilikçi Orman Temelli Biyoekonomi” başlıklı ERA-NET Co-fund projesi Avrupa Komisyonu’na...
09.05.2017 Destekler, Akademik, Uluslararası Destek Programları, Era-Net
“1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı Usul ve Esasları”nın beşinci maddesi doğrultusunda Araştırma Destek Programları...
10.04.2017 Destekler, Akademik, Ulusal Destek Programları, 1003
Endüstriyel rekabet edilebilirliği güçlendirmek ve döngüsel ekonomiye geçmek için Avrupa’da “ham maddelerle” ilgili Ar-Ge ve innovasyon...
13.02.2017 Destekler, Akademik, Uluslararası Destek Programları, Era-Net
“1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Usul ve Esasları”nın 5 inci maddesi çerçevesinde, Araştırma Destek Programları...
13.02.2017 Destekler, Akademik, Ulusal Destek Programları, 1003
Birinci Aşama Başlangıç Tarihi        10 Ocak 2017 Birinci Aşama Kapanış Tarihi         20 Şubat 2017 İnovasyon ve Araştırma odaklı Metroloji...
27.01.2017 Destekler, Akademik, Uluslararası Destek Programları

Sayfalar