1
2
3
4
5
6
7
ERA-NET INCOMERA kapsamında, Nanobilim, Nanoteknoloji, Malzeme ve Yeni Üretim Teknolojileri ile ilgili alanlardaki Ar-Ge projelerinin destekleneceği...
26.01.2016 Destekler, Sanayi, Uluslararası Ortaklı Destek Programları, 1509
Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan MANUNETII Projesi temel olarak; yeni imalat teknolojilerinin...
14.01.2016 Destekler, Sanayi, Uluslararası Ortaklı Destek Programları, 1509
1511 Destek Programında, 20 Ekim 2015'de açılan ve 21 Aralık 2015'de kapanan 5 Çağrı kapsamında, Çağrı son gününde başvuru yapmak isteyen bazı...
28.12.2015 Destekler, Sanayi, Ulusal Destek Programları, 1511
Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan SOLAR-ERA.NET, Avrupa ülkeleri arasında güneş enerjisinden...
24.12.2015 Destekler, Sanayi, Uluslararası Ortaklı Destek Programları, 1509
1511 Destek Programında, 15 Eylül 2015'de açılan ve 14 Aralık 2015'de kapanan 21 Çağrı kapsamında, Çağrı son gününde başvuru yapmak isteyen bazı...
22.12.2015 Destekler, Sanayi, Ulusal Destek Programları, 1511
1511- Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı" kapsamında yürütülen çağrı çalışmaları sonucunda...
02.12.2015 Destekler, Sanayi, Ulusal Destek Programları
ERA-IB, Avrupa Komisyonu tarafından 7. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen ve Endüstriyel Biyoteknoloji alanında yürütülen bir ERA-NET...
28.10.2015 Destekler, Sanayi, Uluslararası Ortaklı Destek Programları, 1509
"1511- Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı" kapsamında yürütülen çağrı çalışmaları sonucunda...
20.10.2015 Destekler, Sanayi, Ulusal Destek Programları, 1511
TÜBİTAK, KOBİ’lerin yenilik kapasitelerinin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla yeni bir destek sunmayı hedeflemektedir. 1601 Yenilik ve Girişimcilik...
09.10.2015 Destekler, Sanayi, Ulusal Destek Programları, 1601
"1511-Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı" kapsamında yürütülen çağrı çalışmaları sonucunda...
15.09.2015 Destekler, Sanayi, Ulusal Destek Programları, 1511

Sayfalar