Başvuru Formları

-A +A
  • Akademik özgeçmiş* ve niyet mektubu**,
  • Doktora diploması, Sağlık Bakanlığı onaylı tıpta uzmanlık belgesi veya doktora diplomasının/tıpta uzmanlık belgesinin 6 ay içerisinde alınmasının planlandığını içeren tez danışmanı onaylı yazı,
  • Başvuru tarihi itibariyle son 5 yıl içerisinde YDS, e-YDS veya YÖKDİL sınavlarından birinden en az 65 puan veya son 2 yıl içerisinde ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından birinden muadil puan aldığına dair belge veya İngilizce öğretim yapan Türkiye’deki bir kuruluştan lisans/lisansüstü veya yurt dışından lisans/lisansüstü eğitim aldığını gösterir diploma.

(*) Akademik özgeçmiş; araştırmacının yetkinliklerine dair detaylı bilgileri ve daha önce tamamladığı bilimsel araştırmalara dair bilgileri (tez, makale vb.) içermelidir.

(**) Niyet mektubu; adayın araştırma konusunun Prof. Dr. Aziz Sancar’ın araştırmaları ile ilişkisini ve yapılacak araştırmaya ilişkin ayrıntıları içermelidir.