Başvuru Koşulları

-A +A

STAR Lisans Çağrısı:

 1. T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi olmak.
 2. Herhangi bir kurum/kuruluşta tam veya kısmi zamanlı çalışmıyor olmak.
 3. Türkiye’de lisans derecesi veren bir programda kayıtlı olmak.
 4. Lisans öğreniminde birinci sınıfın ilk dönemini tamamlamış olmak (Yabancı dil hazırlık aşamasında başvuru yapılamaz).
 5. 6 nolu maddeyi veya 7 nolu maddeyi sağlıyor olmak.
 6. Yerleştiği lisans programına girerken kullandığı puan türünde Türkiye genelinde ilk 200.000 içerisinde bulunmak ve sıralamasına göre aşağıdaki koşulu sağlıyor olmak,
  • Üniversite giriş sıralamasında ilk 100.000 ve altında yer alan öğrencilerin not ortalaması 2.0 ve üstü olmalı
  • Üniversite giriş sıralamasında ilk 100.001 ve 150.000 arasında olan öğrencilerin not ortalaması 3.0 ve üstü olmalı
  • Üniversite giriş sıralamasında 150.001 ve 200.000 arasında olan öğrencilerin not ortalaması 3.5 ve üstü olmalı
 7. Lisans programına yerleşme sırasında ilk üçte yer almak (lisans programına ilk 3 sırada yerleşmiş olmak) ve öğrencilerin not ortalamasının 3.5 ve üstü olmalı.
 8. OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olmak.
 9. Özel öğrenci statüsünde olanlar ve pasif öğrenciler (kaydı dondurulmuş vb.) bu çağrı kapsamında bursiyer olamaz.
 10. Program kapsamında daha önce destek almamış olmak.

Genç STAR Çağrısı:

 1. T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi olmak.
 2. Türkiye’de herhangi bir lisede öğrenimine devam ediyor olmak.
 3. Son 3 yıl içerisinde (2020, 2021 ve 2022 yıllarında ) BİDEB 2204 Lise Araştırma Projeleri Yarışmalarında final aşamasında birincilik, ikincilik ya da üçüncülük ödülü almış olmak ya da son 3 yıl içerisinde (2020, 2021 ve 2022 yıllarında) BİDEB 2202 Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında birinci aşamada başarılı olmuş olmak.
 4. OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olmak.

STAR Öğretmen Çağrısı:

 1. T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi olmak.
 2. Herhangi bir kurum/kuruluşta öğretmen olarak çalışıyor olmak.
 3. Son 3 yıl içerisinde (2020, 2021 ve 2022 yıllarında ) BİDEB 2204 Ortaokul ve Lise Araştırma Projeleri Yarışmalarında final aşamasında birincilik, ikincilik veya üçüncülük ödülü sahibi öğrencilerin danışman öğretmeni ya da son 3 yıl içerisinde ( 2020, 2021 ve 2022 yıllarında) BİDEB 2202 Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında birinci aşamada başarılı olan öğrencilerin danışman öğretmeni olarak görev almış olmak.
 4. OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olmak.