Başvuru Koşulları

-A +A
  • T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi olmak.
  • Herhangi bir kurum/kuruluşta tam veya kısmi zamanlı çalışmıyor olmak.
  • Türkiye’de lisans derecesi veren bir programda kayıtlı olmak.
  • Lisans öğreniminde birinci sınıfın ilk dönemini tamamlamış olmak (Yabancı dil hazırlık aşamasında başvuru yapılamaz).
  • Aşağıda yer alan SEÇENEK 1 ya da SEÇENEK 2’den birini sağlıyor olmak*.

SEÇENEK 1: Yerleştiği lisans programına girerken kullandığı puan türünde Türkiye genelinde ilk 200.000 içerisinde bulunmak ve sıralamasına göre aşağıdaki koşulu sağlıyor olmak,

  • Üniversite giriş sıralamasında ilk 100.000 ve altında yer alan öğrencilerin not ortalaması 2.0 ve üstü olmalı
  • Üniversite giriş sıralamasında ilk 100.001 ve 150.000 arasında olan öğrencilerin not ortalaması 3.0 ve üstü olmalı
  • Üniversite giriş sıralamasında 150.001 ve 200.000 arasında olan öğrencilerin not ortalaması 3.5 ve üstü olmalı

SEÇENEK 2: Lisans programına yerleşme sırasında ilk üçte yer almak (lisans programına ilk 3 sırada yerleşmiş olmak) ve öğrencilerin not ortalamasının 3.5 ve üstü olmalı.

  • Özel öğrenci statüsünde olanlar ve pasif öğrenciler (kaydı dondurulmuş vb.) bu çağrı kapsamında bursiyer olamaz.
  • Program kapsamında daha önce destek almamış olmak.

*Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından dikey geçişle lisans programlarına yerleşenler için ön lisans programlarına yerleştikleri puan türündeki sıralamaları esas alınır.
*Lisans programlarından yatay geçişle başka lisans programlarına yerleşenler için ilk kayıt yaptırdıkları lisans programlarına yerleştikleri puan türündeki Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanlı (AOBP)’li sıralamaları esas alınır.